Close
Close modal
Close

eFiskalizacija
Pogledaj sve članke

Šta je e-fiskalizacija?

E fiskalizacije je novi model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo.

Saznaj više Saznaj vise
eFiskalizacija
Pogledaj sve članke

Do kada se moram fiskalizovati?

Prelazni rok počinje 01.11.2021. i traje do 30.04.2022. To znači da do 30.04.2022. morate preći na novi sistem fiskalizacije.

Saznaj više Saznaj vise
eFiskalizacija
Pogledaj sve članke

Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava.

Saznaj više Saznaj vise
eFiskalizacija
Pogledaj sve članke

Šta je bezbednosni element?

Bezbednosni element (BE) je smart kartica koju vam isporučuje Poreska uprava na vaš zahtev, a na osnovu prijavljenih objekata i broja fiskalnih kasa unutrar objekata.

Saznaj više Saznaj vise
eFiskalizacija
Pogledaj sve članke

Da li mogu da koristim postojeći internet paket, a da od vas nabavim druge komponente za e fiskalizaciju?

Da. Uređaj možete povezati na internet bilo kog operatora putem WiFi konekcije. 

Saznaj više Saznaj vise