Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Čuvamo ono što volimo

Odlučni da obezbedimo samoodrživo generisanje električne energije, do kraja 2023. godine planiramo da postavimo 5600 solarnih panela na A1 baznim stanicama. Za nas biti 100% zelena mreža znači odgovornost i rešenost da dostignemo klimatsku neutralnost.

 

Tu nije kraj, napravili smo i korak dalje pružanjem podrške inicijativama i organizacijama van kompanije, a koje su posvećene očuvanju životne sredine.

 

A1 mreža voli planetu, a kada nešto volimo, onda to i čuvamo.

 

Broj solarnih panela:

4500

I tek smo počeli...

Mreža koja voli planetu video
Close

Klimatska neutralnost

Kao deo A1 Telekom Austrija grupe, imamo ambiciozan cilj - da do 2030. godine dostignemo klimatsku neutralnost kroz smanjenje karbonskog otiska i postepeni prelazak na obnovljive izvore energije.


Koristeći električnu energiju iz obnovljivih izvora, u 2022. godini smanjili smo ukupnu emisiju CO2 za 33% (struja, grejanje, gorivo) u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavljamo dalje sa snažnim fokusom na smanjenje potreba za energijom gde god je to moguće.

Kako da sačuvaš planetu?

Pogledaj savete za očuvanje prirode.

Close

Mali rečnik eko pojmova

Svi govore o raznim eko terminima, ali šta zaista oni znače?

Close

Klimatska neutralnost

Sigurno ste čuli za klimatsku neutralnost, ali niste znali šta tačno znači?
Emisija gasova, kao što je CO2, stvara efekat staklene bašte. Emisija tog gasa mora da bude u skladu sa količinom koji preuzimamo iz atmosfere.
Zato, da bi se dostigla klimatska neutralnost, potrebno je smanjiti emisiju CO2 na minimum svuda gde je to moguće, a tamo gde nije emisija mora da bude kompenzovana kroz različite klimatske akcije. Kao rezultat klimatske krize,  klimatska neutralnost za cilj ima smanjenje i kontrolu negativnog uticaja zagađenjana životnu sredinu.

Close

Aerosoli

Sada imamo pravu reč za čestice koje primetimo u vazduhu.

Aerosoli su zagađujuće materije raspršene u vazduhu u obliku čestica ili sitnih kapljica, a mogu biti čvrste ili tečne. Aerosoli potiču od vulkana, peščanih oluja, požara, a jednim delom ih stvaraju i ljudi sagorevanjem fosilnih goriva.

Close

Efekat staklene bašte

Ovo smo čuli mnogo puta, a sada znamo i objašnjenje!

Efekat staklene bašte je zagrevanje koje se dešava kada određeni gasovi u Zemljinoj atmosferi zadrže toplotu i reflektuju je ponovo ka Zemlji, što dovodi do porasta temperature na planeti.

Close

Klimatska kriza

Klimatsku krizu obuhvataju sve posledice klimatskih promena – požari, poplave, ali i izumiranje vrsta, umanjenje prinosa useva, podizanje nivoa mora i okeana, itd.

Close

Zero i low waste

Zero waste je način funkcionisanja sa ciljem da se otpad svede na minimum: reciklaža, ponovno korišćenje stvari, smanjenje korišćenja plastike.

Close

Energetska efikasnost

Efikasno korišćenje energije je proces smanjenja količine energije potrebne za obezbeđivanje normalnih uslova života i rada. Na primer, izolacija zgrade koja omogućava smanjenje energije za grejanje i hlađenje ili zeleni krovovi.
Ovaj pojam je nastao kao odgovor na klimatsku krizu.

Close

Karbonska neutralnost

Naučili smo šta je klimatska, a sada učimo šta je to karbonska neutralnost!
Karbonska neutralnost znači da kompenzujemo emisiju ugljenika koju generišemo kroz upotrebu naprednih tehnologija i investiranje u obnovljive izvore energije i projekte zaštite životne sredine.
Ovo se može postići ulaganjem u obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost ili druge tehnologije sa niskim sadržajem CO2.

Close

Eco rating

To je ocena koja meri ekološku održivost proizvoda ili usluga, a da pritom ima u vidu njihov uticaj na životnu sredinu.
Eco Rating daje smernice kroz 5 ključnih kategorija: trajnost, popravljivost, mogućnost recikliranja, klimatska učinkovitost i učinkovitost resursa. Na ovaj način, pomaže nam da donesemo ekološki prihvatljive odluke.

Svet kakav želiš

A1 platforma društvene odgovornosti - Svet kakav želiš pokreće i podržava projekte i inicijative koje imaju potencijal da promene svet na bolje.

Saznaj više