Close
Close modal
Close
SR
EN

Cenovnici i opšti uslovi

Cenovnici

Priložene cene su informativnog karaktera. A1 Srbija zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici sadrže cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Cenovnici važe do objavljivanja novih cenovnika.

Cenovnici su objavljeni dana 29.09.2023. godine.

Opšti uslovi