Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Cenovnici i opšti uslovi

Cenovnici

Priložene cene su informativnog karaktera. A1 Srbija zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici sadrže cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Cenovnici važe do objavljivanja novih cenovnika.

Cenovnici su objavljeni dana 23.05.2024. godine.

Opšti uslovi