Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Cenovnici i opšti uslovi

Cenovnici

Priložene cene su informativnog karaktera. A1 Srbija zadržava pravo promene cena, pod uslovima predviđenim važećim zakonima. Cenovnici sadrže cene (prodajne i jedinične), bez popusta i izražene u dinarima sa uključenim PDV-om. Cenovnici važe do objavljivanja novih cenovnika.

Cenovnici su objavljeni dana 01.03.2022. godine.

Opšti uslovi