Close
Close modal
Close
SR
EN
Međunarodni saobraćaj

Roming

Međunarodni saobraćaj

Pozivi i slanje poruka ka inostranstvu nikad nisu bili jednostavniji.

Tri zone za ceo svet

Pogledaj cene međunarodnih poziva i pokrivenost u državama.

Close

Zona 1 - Pozivi ka evropskim zemljama:

Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Crna Gora, Rumunija, Slovenija, Albanija, Andora, Belorusija, Belgija, Kipar, Švajcarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Farska Ostrva, Finska, Francuska, Nemačka, Gibraltar, Island, Irska, Italija, Litvanija, Letonija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Moldavija, Monako, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rusija, San Marino, Severna Makedonija, Slovačka, Srbija (AP KiM), Španija, Švedska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija, Vatikan

Close

Zona 2 - Pozivi ka ostalim svetskim destinacijama

Zonom su obuhvaćene sve ostale svetske destinacije koje nisu uključene u Zonu 1, osim satelitskih i pomorskih mreža.

Close

Zona 3 - Pozivi ka internacionalnim mrežama - satelitskim i pomorskim

Internacionalne mreže, satelitske i pomorske, podrazumevaju mreže koje nisu stacionirane ni u jednoj od zemalja sveta. Najčešće se koriste za ostvarivanje mobilnih komunikacija na prekookeanskim brodovima, avionima i na mestima gde nema zemaljskog signala. Neke od tih mreža su: Inmarsat, Iridium, Thuraya, Global star, Seanet, Aeromobile, Emsat, Ellipso, a njihovi pozivni brojevi najčešće počinju sa +87* i +88*.

Napomena: Ukoliko ne znaš nikog ko bi te pozivao iz ovih mreža, savetujemo da se na ove pozive ne javljaš i ne uzvraćaš poziv, zbog mogućih visokih troškova.

Dodatne informacije

Cene prikazane u tabeli su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om. Uspostava poziva se ne naplaćuje, a tarifiranje u međunarodnom saobraćaju se vrši po svakom započetom minutu (60/60).

Nakon potrošenih 60 besplatnih minuta u paketu za međunarodne razgovore, međunarodni pozivi se naplaćuju u skladu sa važećim A1 cenovnikom. Obavezno važenje paketa je jedan ceo obračunski period. Pozivi ka specijalnim brojevima i usluge sa dodatom vrednošću nisu uključene u ovu ponudu.