Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close

Mobile Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim megabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Close

Mobile Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim megabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Close

Mobile Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim megabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Close

Office Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim gigabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Close

Office Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim gigabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Close

Office Net dodaci

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim gigabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Izaberite net dodatak za svoj biznis

Potrebno vam je još GB? Ili putujete u inostranstvo? Aktivirajte internet, tarifne i roming dodatke koje smo pripremili za vas.

Close
Dodaci za
Period obnove
Nacionalni dodaci
Dodatne informacije

Dodatne pakete nacionalnih minuta, poruka i internet nacionalnih dodataka moguće je uzeti uz bilo koju Biz Start tarifu dok je dodatne pakete internet nacionalnih dodataka moguće uzeti i uz NEO biz Connect, NEO biz 25 i NEO biz 75 tarife. Dodatni paketi nacionalnih minuta, poruka i internet nacionalnih dodataka važe u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana*.
Prenos podataka u MB iz nacionalnog saobraćaja koji je dostupan u okviru dodatnih paketa i raspoloživ za region Zapadnog Balkana bez dodatne naknade prema tarifnim paketima je kako sledi: Paket od 1000mb - 1.000mb, Paket od 3000mb - 3000mb, Paket od 5000mb - 5000mb.
Na jednom pretplatničkom broju je moguće imati dodatne pakete za sve vrste saobraćaja, ali je moguće odabrati samo po jedan paket za istu vrstu saobraćaja. Neiskorišćeni sadržaj iz paketa se ne prenosi u naredni obračunski period. Ugovorna obaveza je tri meseca. Za odjavu korišćenja usluge potrebno je kontaktirati A1. Sadržaji iz dodatnih paketa važe ka svim nacionalnim mrežama i ne odnose se na roming i usluge sa dodatom vrednošću.
Dodatne internet Net dodatke moguće je uzeti uz bilo koju MobileNet tarifu i oni važe u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana*.
Prenos podataka u MB iz nacionalnog saobraćaja koji je dostupan u okviru dodatnih NetDodatak paketa i raspoloživ za region Zapadnog Balkana bez dodatne naknade prema tarifnim paketima je kako sledi: NetDodatak 5 - 2000mb, NetDodatak 10 - 2500mb i NetDodatak 50 - 4500mb.
Dodatne internet Brzi net dodatke moguće je uzeti uz bilo koju OfficeNet tarifu, i važe u nacionalnom saobraćaju. Neiskorišćeni sadržaj iz dodatka se ne prenosi u naredni obračunski period. Ugovorna obaveza je tri meseca. Za odjavu korišćenja usluge potrebno je kontaktirati A1.
Sadržaji iz dodatnih paketa važe ka svim nacionalnim mrežama i regionu Zapadnog Balkana*, sem Brzi Net dodataka koji važe u nacionalnom saobraćaju, i ne odnose se na roming uslugu koja se pruža izvan regiona Zapadnog Balkana i usluge sa dodatom vrednošću.
*Region Zapadnog Balkana: Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija. Obračun saobraćaja od 01.07.2021. vrši se na osnovu Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming i zahtevu koji pružalac usluga roaming-a podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021)”