Close
Close modal
Close
Close

Mini Travel Net

Uz dodatne pakete oblikujte tarifu prema Vašim potrebama. Možete da odaberete mesečne pakete sa dodatnim megabajtima. Za aktivaciju paketa pozovite A1 predstavnika prodaje ili pošaljite zahtev na memorandumu vaše kompanije na poslovni.korisnici@a1.rs.

Izaberite dodatak za svoj biznis

Potrebno vam je još GB? Ili putujete u inostranstvo? Aktivirajte internet, tarifne i roming dodatke koje smo pripremili za vas.

Close
Dodaci za
Period obnove
Dodatne informacije

Dodatne pakete nacionalnih minuta, poruka i internet nacionalnih dodataka moguće je uzeti uz bilo koju Klasik biznis tarifu, dok je dodatne pakete internet nacionalnih dodataka moguće uzeti i uz NEO biz 8, NEO biz 16 I NEO biz 32 tarife. Na jednom pretplatničkom broju je moguće imati dodatne pakete za sve vrste saobraćaja, ali je moguće odabrati samo po jedan paket za istu vrstu saobraćaja. Neiskorišćeni sadržaj iz paketa se ne prenosi u naredni obračunski period. Ugovorna obaveza je tri meseca. Za odjavu korišćenja usluge potrebno je kontaktirati A1. Sadržaji iz dodatnih paketa važe ka svim nacionalnim mrežama i ne odnose se na roming i usluge sa dodatom vrednošću. Dodatne internet Brzi net dodatke moguće je uzeti uz bilo koju OfficeNet tarifu. Dodante internet Net dodatke moguće je uzeti uz bilo koju MobileNet tarifu. Neiskorišćeni sadržaj iz paketa se ne prenosi u naredni obračunski period. Ugovorna obaveza je tri meseca. Za odjavu korišćenja usluge potrebno je kontaktirati A1. Sadržaji iz dodatnih paketa važe ka svim nacionalnim mrežama i ne odnose se na roming i usluge sa dodatom vrednošću.