Close
Close modal
Close
SR
EN

A1 eFiskal

Najbrže završi eFiskalizaciju u A1

Pronađi rešenje za eFiskalizaciju po svojoj meri
Prenos broja u A1

Premium uređaji sa sertifikovanim softverom su odmah dostupni

Gaming

A1 eFiskal paketi sa 20 GB mesečno

Addons

Instalacija, obuka i tehnička podrška 24/7 su uključeni u mesečnu pretplatu

A1 eFiskal

Spremni za eFiskalizaciju?
Mi jesmo.

Pronađi rešenje za eFiskalizaciju
po svojoj meri

A1 eFiskal paketi

Znamo da nisu svi biznisi isti. Zato ti nudimo različite A1 eFiskal pakete, a novi eFiskalni uređaj dobijate odmah pri potpisivanju ugovora.

Kako da izaberem uređaj?

Close
Close
Prelazak na novi model fiskalizacije
Kontaktirajte nas i saznajte više o ponudi i efiskalnom uređaju koji odgovara vašem biznisu. Potrebno je da već u ovm koraku izaberete elektronski fiskalni uređaj koji je podržan novim modelom fiskalizacije, kako bi uspešno mogli da završite prijavu i povezivanje sa Poreskom upravom u daljim koracima.
Close
Prijava poslovnih jedinica
Preko portala ePorezi potrebno je prijaviti poslovne jedinice popunjavanjem PGJO prijave. Prijave objekata je moguće obaviti od 01.10.2021. Za prijavu vam je potreban kvalifikovan elektronski sertifikat da bi ste mogli elektronski potpisati prijavu.
Close
Prilika za finansijsku podršku
Podnesite Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju. Podnošenjem ove prijave do 15.01.2022. ostvarujete pravo na podršku u iznosu od 200 eura u dinarskoj protiv vrednosti za potrebe finansiranja rešenja za eFiskalizaciju. U slučaju da niste PDV obveznik dobićete podršku uvećanu za 20% koliko je iznos PDV tako da će vam biti uplaćeno 240 eura u dinarskoj protiv vrednosti.
Close
Upit za bezbednosni element
Nakon prijave objekta potrebno je zatražiti bezbednosni element koji će izraditi i isporučiti Poreska Uprava. Bezbednosni element se traži sa svaku fiskalnu kasu posebno. Bitno je da se bezbednosni element ne treba naručivati pre odabira fiskalnog uređaja iz razloga što može biti veličine kao bankarska kartica ili manji kao SIM kartica za telefon, a takođe može biti i u formi fajla.
Close
Povezivanje sa Poreskom upravom
Dobićete obaveštenje za preuzimanje bezbedonosnog elementa i možete ga preuzeti na šalteru VAŠ POREZNIK u nadležnoj filijali Poreske uprave. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, isti je potrebno postaviti u fiskalni uređaj i uneti PIN kod bezbednosnog elementa. Nakon ovoga će se izvršiti automatizovano povezivanje fiskalnog uređaja i Sistema za upravljanje fiskalizacijom.
Close
Tu smo za vas

Kako bi vam pružili više informacija, potrebno je da nas kontaktirate. Na raspolaganju su vam tri opcije:

form image

Zanima te A1 eFiskal?

Ostavi svoj kontakt i naš biznis savetnik će te pozvati u najkraćem roku i pomoći ti da izabereš A1 eFiskal rešenje.

Dodatne informacije

Obračunska jedinica je 1KB.

Neograničen pristup internetu nakon potrošenih MB iz tarifnog paketa je dostupan na svim A1 eFiskal paketima po brzini od 2 Mbit/s u nacionalnom saobraćaju.

Prenos podataka u A1 eFiskal paketima dostupan u okviru mesečne pretplate važi u nacionalnom saobraćaju i ne uključuje usluge sa dodatom vrednošću, razgovore, SMS, MMS, roming i međunarodni saobraćaj.

Dodatna oprema za elektronske fiskalne uređaje će takođe, biti dostupna za rezervaciju.

Close