Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Ostale usluge
Kontrola troškova

 

 

Ograničite iznos mesečne potrošnje za određene brojeve u svojoj kompaniji uz pomoć usluge Kontrola troškova. Nakon što zaposleni dostigne mesečni nivo potrošnje koji ste mu odredili, biće mu omogućeni samo pozivi u okviru firme.
Broj po izboru

 

 

Svoj broj možete sami da izaberete, ukoliko ga pre vas nije izabrao drugi korisnik.
Skraćeno biranje brojeva

 

 

Ubrzajte i olakšajte pozivanje kolega iz svoje firme. Više ne morate da ukucavate ceo telefonski broj, već samo kratki kod. Kratke kodove možete da definišete za svakog zaposlenog ili brojeve da usaglasite sa lokalima na fiksnim linijama.
Proknjižavanje uplata

 

 

Ukoliko ste račun uplatili sa pogrešnim pozivom na broj ili kako biste u što kraćem roku reaktivirali broj koji je suspendovan, možete da pošaljete dokaz o uplati računa na e-mail uplate.poslovnikorisnici@a1.rs.
Na samoj uplatnici potrebno je da navedete barem jedan od brojeva telefona iz grupe, matični broj firme ili broj A1 ugovora.
Elektronski račun

 

 

Aktivirajte Elektronski račun i svi vaši A1 računi biće na email umesto na stolu.
Sačuvajmo zajedno našu životnu sredinu!