Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Ozbiljniji od sajber napada.

Znamo koliko su vaši podaci dragoceni. Zato, kada je pretnja ozbiljna, mi nastupamo još ozbiljnije. A1 Cyber Backup je napredno, sveobuhvatno i jednostavno rešenje koje čuva i štiti sve vaše poslovne podatke.

Šta radi Cyber backup?

U kratkom videu pogledajte šta možete uz A1 Cyber Backup.

Pogledajte video
Close

A1 Cyber Backup ponuda

Dodaci uz A1 Cyber Backup ponudu

Širite svoje poslovanje? Obezbedili smo vam dodatni prostor za čuvanje poslovnih podataka na našem Cloud-u ili direktno kod vas.

“Svakih 11 sekundi, jedan biznis je pogođen sajber napadom.”

“65% kompanija ima preko 500 zaposlenih koji nikada nisu promenili svoju lozinku.”

“Zaključno sa 17. junom 2022. godine, postoji čak 2.633 milliona novih Mac zlonamernih softvera.”

“Preko 90% sajber napada počinje zlonamernim “phishing” mejlom.”

“U proseku je potrebno 287 dana da se detektuje krađa podataka u kompaniji.”

“Čak 38% zlonamernih priloga u mejlu je maskirano u neki od MS Office fajlova.”

form image

Zanima vas A1 Cyber Backup?

Ostavite svoj kontakt i naš biznis savetnik će vas pozvati u najkraćem roku.

Close
Sajber zaštita

Rešenje radi tako što se na krajnji uređaj instalira aplikacija Acronis Cyber Protect. U slučaju da se backup podataka radi sa fizičkih ili virtuelnih uređaja, aplikacija se preuzima sa web portala, a u slučaju mobilnih uređaja aplikacija se preuzima sa App Store-a u slučaju iOS mobilnih uređaja, odnosno Google Play u slučaju Android uređaja.

Close
Backup podataka

FIZIČKE I VIRTUELNE MAŠINE – za ovaj tip uređaja moguće je uraditi kompletan backup mašine koji uključuje: operativni sistem, instalirane programe, sistemska podešavanja kao i sve ostale podatke uključijući i dokumenta, fotografije i muziku. Operativni sistemi koji su podržani u slučaju fizičkih i virtuelnih mašina su: Windows, Linux, Mac. Pored virtuelnih mašina, rešenjem su podržani fizički uređaji: računari i serveri.

MOBILNI UREĐAJI – u slučaju backup-a podataka sa mobilnih uređaja, moguće je backup-ovati kontakte, kalendar, fotografije, video i podsetnike (reminders). Za ovaj tip uređaja nije moguće uraditi backup celog uredjaja, niti samog sistema. Suština rešenja je zaštita podataka koje korisnik ima na mobilnom uređaju. Podržani operativni sistemi su: iOS i Android.

MICROSOFT 365 – podržan je backup sledećih aplikacija: Teams, OneDrive, Mailboxes i Share Point. U ovom slučaju nema potrebe da se instalira Acronis aplikacija (agent) na uređaj koji se backup-uje, zato što je agent već podešen i spreman za rad.

Close
Aktivna zaštita (Active protection)

A1 Cyber Backup ima ugrađenu proaktivnu zaštitu od kriptografskih virusa kao što su ransomvare i drugi zlonamerni softvera. Activ protection je ključna karakteristika koja ovo rešenje čini drugačijim i naprednijim u poređenju sa backup rešenjima drugih vendora. Ova komponenta rešenja predstavlja moderan bezbednosni alat koji aktivno prati i zaustavlja ransomware napade čim ih detektuje. U slučaju da je došlo do ransomware napada, podaci koji su bili meta zlonamernog napada se automatski obnavljaju (restore) i vraćaju u stanje pre napada. Korinik na centralnoj konzoli ima notifikaciju o tome da je došlo do napada (ili pokretanja neke skripte) i informaciju koji su to podaci bili ugroženi (fajlovi nad kojima je pokrenuta skripta).

Šta sve dobijate uz A1 Cyber Backup?

Dodatne informacije

A1 Cyber Backup usluga omogućava kreiranje rezervne kopije podataka i njihovo čuvanje kao i sigurnost za uredjaje Pretplatnika od cyber napada.

Pretplatnik može da koristi uslugu na fiksnom i mobilnom računaru, na mobilnom uređaju i na serveru.

Naznačena cena mesečne pretplate se naplaćuje u svakom obračunskom periodu.

GB koji su uključeni u mesečnu pretplatu, Pretplatnik može da koristi za proizvoljan broj uređaja.

Nakon potrošnje GB koji su uključeni u mesečnu pretplatu, mesečna preplata se naplaćuje sve dok Pretplatnik koristi GB za njegove podatke.

U slučaju da Pretplatnik želi da deaktivira uslugu, potrebno je da Pretplatnik preuzme svoje podatke koji su backup-ovani u okviru usluge, do kraja obračunskog perioda u kom je podnet zahtev za deaktivaciju, u suprotnom, gubi pristup i podaci će biti obrisani.

U slučaju da Pretplatnik želi da poveća broj GB, potrebno je da pređe na viši paket uz naplatu druge mesečne pretplate ili da kupi tarifne dodatke koji uključuju dodatne GB.

Tarifni dodatak Cloud Backup prostor uključuje 100 GB po ceni mesečne pretplate od 1320 RSD.

Tarifni dodatak Lokalni backup prostor uključuje 200GB po ceni mesečne pretplate od 1560 RSD.

Aktivirana A1 Cyber backup usluga i tarifni dodaci važe minimum 1 obračunski period od datuma aktivacije i automatski se produžavaju svakog obračunskog perioda dok se ne deaktiviraju po zahtevu Pretplatnika.

Pretplatnik nema mogućnost prelaska sa višeg A1 Cyber backup paketa na niži.

A1 Cyber Backup flex dodatak uključuje u okviru mesečne pretplate kreiranje rezervne kopije i backup podataka Pretplatnika na lokalitetu po izboru Pretplatnika ili na Backup prostoru A1.

Cena mesečne pretplate za Flex pakete se naplaćuje po jednom uređaju.

Cena jednog GB za Backup prostor A1 je 3 RSD.

Naznačena cena mesečne pretplate se naplaćuje u svakom obračunskom period, sve dok Pretplatnik koristi A1 Cyber Backup Flex uslugu za njegove podatke.

U slučaju da Pretplatnik želi da deaktivira uslugu, potrebno je da Pretplatnik preuzme svoje podatke koji su backup-ovani u okviru usluge, do kraja obračunskog periodu u kom je podnet zahtev za deaktivaciju, u suprotnom, gubi pristup i podaci će biti obrisani.

U okviru A1 Cyber Backup Flex usluge Pretplatnik ima mogućnost da poveća broj uređaja za koje koristi uslugu ili broj GB u okviru Backup prostora A1.

Za svaki dodatni uređaj naplaćuje se dodatna mesečna pretplata.

Za svaki GB naplaćuje se cena od 3 RSD po GB.

Pretplatnik nema mogućnost smanjenja broja uređaja na kojem je usluga aktivirana i broja GB korišćenih u okviru Backup prostora A1, osim u slučaju deaktivacije aktivirane usluge kada je potrebno da Pretplatnik preuzme svoje podatke koji su backup-ovani u okviru usluge, do kraja obračunskog periodu u kom je podnet zahtev za deaktivaciju, u suprotnom, gubi pristup i podaci će biti obrisani.

A1 ne preuzima odgovornost za nefunkcionisanje ili lošiji učinak usluge A1 Cyber Backup i A1 Cyber Backup Flex usled delovanja Pretplatnika, trećih lica ili zbog kvara operativnog sistema i Internet veze koju nije izazvao A1.

A1 nije odgovoran za štetu koju je sam korisnik prouzrokovao, usled njegove sopstvene postavke ili naknadne promene podešavanja koje nije izvršio A1.

Close
Tu smo za vas

Kako bi vam pružili više informacija, potrebno je da nas kontaktirate. Na raspolaganju su vam tri opcije: