Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kako da znam koliko storage prostora mi treba?

Veličina backupovanih podataka nije ista za svakog korisnika i zavisi od tipa uređaja sa kog se podaci backupuju. Prema podacima iz 2020 god. prosečna veličina backupovanih podataka po tipu uređaja je bila:

Check Mark Server - 265 GB
Check Mark Virtuelna mašina - 170 GB
Check Mark Računar - 135 GB
Check Mark Mobilni uređaj (tablet ili telefon) - 19 GB
Check Mark Mailbox-evi - 7GB