Zaboravljena lozinka?

Unesi e-mail adresu koja je korišćena prilikom registracije i dobiće PIN putem SMS-a. Nakon unosa PIN-a i kreiranja nove lozinke, potrebno je da verifikuješ izmenu putem e-maila.

Uneti broj nema mogućnost primanja SMS poruka. Molimo te da uneseš poslednje 4 cifre JMBG-a potpisnika ugovora za nastavak izmene lozinke.
Close modal
Close modal

Close modal
Close modal