Close
Close modal
Close
Obaveštenje

 

01.12.2021.

 

Novi A1 Cenovnik usluga stupa na snagu 1. januara 2022. godine na osnovu kojih će korisnici A1 Srbija mreže moći da koriste veće količine prenosa podataka iz nacionalnih tarifa i dodataka za vreme boravka u regionu Zapadnog Balkana. Izmene su napravljene u skladu sa pravilima koji regulišu RLAH (Roam Like at Home) model potrošnje. Za detaljnjije informacije posetite stranu https://a1.rs/o-a1/dodatne_informacije/cenovnici_i_opsti_uslovi.
Govorna pošta - Prestanak rada usluge

 

10.11.2021.  Prestaje se sa pružanjem usluge Govorna pošta.

 

Od decembra, umesto preusmerenja na govornu poštu, svim korisnicima biće aktivna usluga Ko me zvao koja putem SMS poruke dostavlja obaveštenje o propuštenim pozivima. U okviru poruke dobija se informacija o broju telefona sa kojeg je pokušan poziv, kao i datum i vreme poziva.
Korisnicima je takođe na raspolaganju i opcija preusmerenja poziva na drugi telefonski broj.
Obaveštenje

 

04.10.2021.

 

Od 4.10.2021. menja se komercijalni naziv tarifnog paketa Online tarifa u PonesiNet. Sadržaj tarifnog paketa kao i iznos mesečne pretplate ostaju nepromenjeni.
Obaveštenje o promeni tarifnih paketa

 

23.08.2021.

 

Od 01. oktobra 2021. prestajemo da primenjujemo sledeće tarifne pakete:


Smart 150 (2014), Smart 700 (2014), Smart 3000, Standard 100 (u daljem tekstu označeno kao: “Stari tarifni paketi”).

U skladu sa navedenim, počevši od 01. 10 2021, obustavlja se tarifiranje usluga prema Starim tarifnim paketima, a primenjivaće se tarifiranje prema tarifnim paketima iz naše aktuelne ponude:
  • od 01. oktobra 2021. godine po isteku obračunskog ciklusa, svi pretplatnici koji koriste Stare tarifne pakete će biti preusmereni na aktuelni tarifni portfolio uz popust od 200 RSD u prvih 12 meseci.
  • način preusmeravanja na aktuelni tarifni portfolio je naveden niže u tabeli:

 

 

Stari tarifni paket
Smart 150 (2104)
Smart 700 (2014)
Smart 3000
Standard 100
Novi tarifni paket
Klasik
Klasik Plus
Neo Neo
Klasik
Stari tarifni paket
Smart 150 (2104)
Novi tarifni paket
Klasik
Stari tarifni paket
Smart 700 (2014)
Novi tarifni paket
Klasik Plus
Stari tarifni paket
Smart 3000
Novi tarifni paket
Neo Neo
Stari tarifni paket
Standard 100
Novi tarifni paket
Klasik

 

 

Pretplatnici imaju pravo da osim tarifnog paketa na koji su preusmereni odaberu i bilo koji drugi tarifni paket iz aktuelne A1 postpaid ponude, ukoliko njihovim potrebama odgovora neki drugi tarifni paket.

 

Ukoliko zaključno sa 30.09.2021. godine ne dobijemo obaveštenje da se ne slažete sa izmenom i da želite raskid ugovora, smatraćemo da ste saglasni sa izmenom i nastavkom saradnje. U tom slučaju ovo obaveštenje smatraće se Aneksom ugovora.

 

Pregled Novih tarifnih paketa možeš da pogledaš na sledećim linkovima:

 

Klasik NEO NEO NEOSigurica
Obaveštenje

 

02.07.2021.

 

Počevši od 03.08.2021. "Super prepaid" opcije neće biti dostupne za aktivaciju. Opcije aktivirane pre 03.08.2021. vazice do datuma njihovog isteka. Korisnicima će na raspolaganju biti aktuelna ponuda Mesečnih planova.
Promene u parametrima elektronske pošte

 

27.06.2021.

 

Kako bismo unapredili bezbednost elektronske pošte korisnika, od 28.06.2021. dolazi do promena u parametrima za podešavanje slanja elektronske pošte putem platformi kao što su Microsoft Outlook i Mozzila Thunderbird.

Potrebno je da korisnici koji koriste outgoing SMTP port 25 izvrše izmenu u podešavanjima kako bi im e-mail komunikacija nesmetano funkcionisala. Promenom broja porta u svom programu za elektronsku poštu sa 25 na port 587 ili 465 poteškoća sa slanjem e-mail pošte će biti otklonjena.

Uputstvo za jednostavnu izmenu konfiguracije se nalazi na sledećem linku.
Obaveštenje

 

18.06.2021.

 

A1 Srbija omogućiće korisnicima niže cene roaming usluga tokom boravka u Grčkoj od 1. jula 2021. godine, na osnovu Memoranduma potpisanog između Ministarstva za digitalnu upravu Republike Grčke i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, kao i preporuke Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Informacije o sniženim cenama uskoro će biti dostupne.
Obaveštenje

 

01.06.2021.

 

Izmene Opštih uslova o pretplatničkom i korisničkom odnosu mobilne komunikacione mreže A1 Srbija d.o.o. objavljene su 1. juna 2021. i stupaju na snagu 1. jula 2021. kada kreće primena sledeće faze RLAH (Roam Like at Home) modela u regionu Zapadnog Balkana. Od navedenog datuma, saobraćaj će se obračunavati na osnovu pravila o primeni politike primerenog korišćenja. Operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža mogu primenjivati ovo pravilo na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga rominga, koje se pružaju prema važećim domaćim maloprodajnim cenama. U skladu s tim, A1 Srbija će korisnicima omogućiti adekvatnu upotrebu nacionalnih tarifa i dodataka u regionu Zapadnog Balkana.

 

Informacije o cenama i načinu obračuna saobraćaja u zavisnosti od tarife, biće blagovremeno dostupne.
A1 je stigao!

 

07.04.2021.

 

Dobro došli u svet u kome 1 pravi razliku.

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da smo kao deo A1 Telekom Austria Group, koja ima više od 25 miliona korisnika u 7 evropskih zemalja, uspešno završili proces rebrendiranja kako bismo na najbolji način preneli vrednosti i standarde Grupe pod čijim okriljem poslujemo.

 

Od 7.4.2021. godine naše novo ime glasi A1 Srbija.

 

Svi postojeći proizvodi se, osim u imenu, neće menjati i biće dostupni u ponudi A1. Usluge koje ste izabrali i ugovori koje smo sklopili ostaju isti. Vaši pretplatnički brojevi, SIM kartice, ruteri i ostala oprema koju koristite takođe se ne menjaju.

 

A1 Srbija kroz inovativna rešenja i usluge zajedno sa korisnicima kreira kvalitetniji život u digitalnoj eri, pružajući im najbolje korisničko iskustvo. Kao internacionalni operater, donosimo najbolje poslovne prakse i rešenja i za Vaš biznis.

 

Verujemo da svaki pojedinac ima moć da napravi velike promene i da zajedno možemo da učinimo svet boljim mestom. Posvećeni ljudima i društvu u celini, posvećeni smo sveukupnom razvoju lokalnih zajednica i očuvanju životne sredine.

 

Uz Vašu podršku nastavljamo da pomeramo granice i menjamo tržište nabolje.

 

Vaš A1