Close
Close modal
Close

NEO tarife

NEO logo NEO logo

uz sve NEO tarife

Ovog leta, otkrij neograničen net uz sve NEO postpaid tarife već od 1.299 dinara mesečno.

flag

Prenesi svoj broj u A1

Otkrivaj neograničeno sa mrežom u koju prelazi najveći broj ljudi.

Saznaj više

Sa neograničenim netom, svet se okreće tvojom brzinom

Saznaj šta još možeš u A1...

A1 Zabava
Otvori svet zabave
Ti biraš sadržaj, a plati preko A1 postpaid računa.
Saznaj više
A1 Net protect
A1 Net protect
Zaštita na internetu u A1 mreži za samo 89 din mesečno.
Saznaj više
A1 Osiguranje
Dobijaš osiguranje telefona
Poruči telefon online i dobijaš prva 3 meseca osiguranje uređaja bez naknade
Saznaj više
Moj A1 aplikacija
Moj A1 aplikacija
Proveri trenutno stanje potrošnje i plati račun, aktiviraj internet zaštitu i druge dodatke koji su ti potrebni.
Saznaj više
A1 Klub Plus
A1 Klub plus
Sjajne pogodnosti i popusti za A1 korisnike.
Saznaj više
Dodatne informacije

Svi korisnici koji se u periodu od 01.06.2022. do 24.08.2022. odluče za tarifni paket NEO 3, NEO 5 ili NEO 15 uz ugovornu obavezu od 24 meseca, sa ili bez uređaja, dobijaju neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju u trajanju od 6 meseci uz NEO 3 tarifu ili 12 meseci uz NEO 5 ili NEO 15 tarife. Neograničeni internet kod novih korisnika važi 6 ili 12 meseci od dana aktivacije. Kod korisnika koji obnavljaju ugovornu obavezu ili dodaju uređaj/ugovornu obavezu na postojeći pretplatnički ugovor, neograničeni internet važi 6 ili 12 meseci od prvog dana narednog obračunskog ciklusa. Nakon isteka neograničenog interneta, svakog narednog obračunskog ciklusa korisnik raspolaže količinom internet saobraćaja u skladu sa izabranim tarifnim paketom.

Neograničeni prenos podataka koji Pretplatnik dobija kao benefit u promociji „Neograničeni internet uz NEO tarife“, namenjen je isključivo za neograničeno korišćenje usluge prenosa podataka u nacionalnom saobraćaju na pretplatničkom broju na kome je promocija aktivirana i isključivo na pametnom (mobilnom) telefonu u kojem se nalazi SIM kartica sa aktiviranom promocijom. Promocija ne uključuje neograničeni internet za deljenje prenosa podataka na druge uređaje (kompjuter i/ili druge uređaje) povezivanjem pametnog (mobilnog) telefona na kojem je promocija aktivirana sa drugim uređajima (odnosno korišćenjem mobilnog telefona kao rutera), a u cilju korišćenja prenosa podataka na tim drugim uređajima, odnosno ne uključuje prenos podataka za „tethering“ i „hotspot“ kao funkcionalnosti pametnog telefona. Deljenje interneta/prenosa podataka na druge uređaje sa pametnog (mobilnog) telefona u kojem se nalazi SIM kartica, na kojoj je aktivirana promocija, kao funkcionalnost pametnog telefona moguće je putem WiFi bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu) i putem A1 mreže do maksimalno 20 GB u nacionalnom saobraćaju u toku jednog obračunskog perioda. U slučaju da Pretplatnik prekorači predviđeni limit od 20 GB, A1 zadržava pravo da Pretplatniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa podataka sa pametnog (mobilnog) uređaja na druge uređaje preko predviđenog limita od 20 GB.

Prikazane cene mesečne pretplate za NEO tarife, sa ili bez uređaja, važe uz ugovornu obavezu od 24 meseca. Neograničeni sadržaj u tarifama u okviru mesečne pretplate važi u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana* i ne odnosi se na roming uslugu koja se pruža izvan regiona Zapadnog Balkana, međunarodni saobraćaj i usluge sa dodatom vrednošću. Internet sadržaj u tarifama u okviru mesečne pretplate važi u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana* i ne odnosi se na roming uslugu koja se pruža izvan regiona Zapadnog Balkana, međunarodni saobraćaj i usluge sa dodatom vrednošću.

Pretplatnici koji se uz odabir tarifnih paketa NEO 3, NEO 5, NEO 15 odluče za aktivaciju usluge elektronskog računa ostvaruju 50 dinara popusta na mesečnu pretplatu u toku trajanja ugovora.

U cilju zaštite od dodatnog zaduživanja, nakon potrošenog internet sadržaja iz tarifa NEO 3, NEO 5 i NEO 15 pristup internetu biće onemogućen, a surfovanje je moguće nastaviti kupovinom internet dodataka.

Za korisnike koji se opredele za sim ponudu bez ugovorne obaveze, cena mesečne pretplate iznosi 1849 RSD za NEO 3 tarifu, 2149 RSD za NEO 5 tarifu, a 2949 RSD za NEO 15 tarifu. Korisnici koji se opredele za sim ponudu uz ugovornu obavezu na postpaid tarifama dobijaju popust na mesečnu pretplatu u apsolutnom iznosu u naredna 24 meseca. Popust na mesečnu pretplatu za sim ponudu uz ugovornu obavezu za NEO 3 tarifu iznosi 500 RSD, za NEO 5 tarifu iznosi 500 RSD, a za NEO 15 tarifu iznosi 900 RSD.

Neograničeni net za Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp, Viber i Facebook Messenger u nacionalnom saobraćaju uključuje neograničeno korišćenje interneta (prenosa podataka) za sve funkcionalnosti Instagrama, TikTok-a i Facebook-a osim video poziva i deljenja sadržaja uživo, sve funkcionalnosti Viber servisa, kao i sve funkcionalnosti WhatsApp-a i Facebook Messenger-a, izuzev glasovnih i video poziva. Saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava iz gigabajta iz osnovne tarife dostupnih za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana*, sve do njihovog isteka. (npr. pri poseti Facebooku, gledanje video klipa sa druge lokacije npr. sa Youtube-a)

Odabirom tarife NEO 15 pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 24 meseca bez naplate, koji uključuje pravo na korišćenje Deezer Premium usluge, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Deezer aplikacije. A1 Xplore Music by Deezer Premium se može aktivirati od strane pretplatnika u bilo kom trenutku u toku ugovorne obaveze posredstvom Moj A1 self-service aplikacije. Usluga nije automatski aktivirana aktivacijom tarifnog paketa. Nakon isteka perioda bez naplate Deezer Premium dodatak će ostati aktivan i produžava se automatski svakog obračunskog perioda sve dok ga pretplatnik ne deaktivira. Deaktivacija servisa je moguća posredstvom Moj A1 aplikacije u svakom trenutku. Regularna cena mesečne pretplate za A1 Xplore Music by Deezer Premium koja se naplaćuje nakon isteka 24 meseca bez naplate je 499 dinara sa PDV-om.

Odabirom tarife NEO 15 pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa Hopster u trajanju od 12 meseci bez naplate, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Hopster aplikacije. Hopster digitalni servis nije automatski aktivan i potrebno je da pretplatnik aktivira ovaj servis. Aktivacija Hopstera je moguća posredstvom Moj A1 self-service aplikacije u bilo kom trenutku u toku ugovorne obaveze a najkasnije do 30.9.2022. Nakon isteka perioda bez naplate Hopster dodatak će ostati aktivan i produžava se automatski svakog obračunskog perioda sve dok ga pretplatnik ne deaktivira. Deaktivacija servisa je moguća posredstvom Moj A1 aplikacije u svakom trenutku. Regularna cena mesečne pretplate za Hopster koja se naplaćuje nakon isteka 12 meseci bez naplate je 300 dinara sa PDV-om.

*Region Zapadnog Balkana: Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija. Obračun saobraćaja od 01.07.2021. radi se na osnovu Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021).