Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

NEO23

praznični paket
po super ceni

NEO23
praznični paket po super ceni

i telefon već od 1 din

Sa uređajem

Bez uređaja

Close

Šta donosi NEO23
praznični paket?

Novogodišnji NEO23 postpaid paket sadrži NEO20 tarifu + 3 GB za surf + neograničen internet za omiljene aplikacije. I sve to po sniženoj ceni od 1599 dinara tokom promocije.

Sta donosi NEO23
praznični paket?

Novogodišnji NEO23 postpaid paket sadrži NEO20 tarifu + 3 GB za surf+ neograničen internet za omiljene aplikacije i telefon već od 1 dinar. I sve to po super ceni tokom promocije.

Prenesi broj u A1

Zadrži svoj broj i pređi u mrežu u koju prelazi najveći broj ljudi.
Budućnost je lepša kada smo povezani.

Saznaj više

Prenesi broj u A1

Zadrži svoj broj i pređi u mrežu u koju prelazi najveći broj ljudi.
Budućnost je lepša kada smo povezani.

Saznaj više

Top ponuda

Strava praznični paket

Koji su to telefoni za 1 dinar uz NEO23 promo paket?

Pogledaj sve uređaje Pogledaj sve
A1 Roming

Putuješ u inostranstvo?

Pogledaj roming dodatkeSaznaj više
A1 Virtual Shop

Čekamo te i virtuelno!

Poseti Virtuelnu prodavnicuSaznaj više

Saznaj šta još možeš u A1....

Dodatne informacije

Prikazane cene mesečne pretplate, sa ili bez kupovine uređaja, važe uz ugovornu obavezu od 24 meseca i aktiviran popust na elektronski račun.

Promocija "NEO 23 praznični paket"- Svi Pretplatnici koji se u promotivnom periodu od 01.12.2022. do 28.02.2023. odluče za aktivaciju NEO 20 tarifnog paketa sa ili bez kupovine uređaja, uz ugovornu obavezu od 24 meseca, ostvaruju pravo na popust na mesečnu pretplatu NEO 20 tarifnog paketa, dodatnih 3 GB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju i App Mix dodatak bez plaćanja mesečne pretplate tokom trajanja ugovorne obaveze. Dodatnih 3 GB za prenos podataka i App Mix tarifni dodatak ne važe u regionu Zapadnog Balkana*. Popust na mesečnu pretplatu NEO 20 tarifnog paketa iznosi 600 dinara za ugovornu obavezu bez kupovine uređaja, odnosno 500 dinara sa kupovinom uređaja. Nakon isteka 24 meseca, Pretplatnik plaća punu cenu mesečne pretplate za NEO 20 tarifni paket, koja iznosi 2999 RSD sa izabranim elektronskim računom tj. 3049 RSD sa izabranim papirnim računom, dok se App Mix dodatak i dodatnih 3 GB automatski deaktiviraju.

Sadržaj dostupan u okviru App Mix dodatka važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi u regionu Zapadnog Balkana*, za roming i usluge sa dodatom vrednošću. Neograničeni prenos podataka za Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp, Viber i Facebook Messenger uključuje neograničeno korišćenje prenosa podataka za sve funkcionalnosti Instagrama, TikTok-a i Facebook-a osim video poziva i deljenja sadržaja uživo, sve funkcionalnosti Viber servisa, kao i sve funkcionalnosti WhatsApp-a i Facebook Messenger-a, izuzev glasovnih i video poziva. Saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava iz tarifnog paketa za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana*, sve do njihovog isteka.

Ukupna cena usluga dostupnih u okviru “NEO 23 prazničnog paketa“ van promotivnog perioda od 01.12.2022. do 28.02.2023, uz ugovornu obavezu od 24 meseca i aktiviran e-račun, iznosi 3.006 RSD bez uređaja i 3.806 RSD sa uređajem i uključuje cenu mesečne pretplate NEO 20 tarife i cene mesečnih pretplata tarifnih dodatka Džoker 1 GB, Džoker 2 GB i App Mix.

Sadržaj NEO tarifnih paketa, koji je dostupan u okviru mesečne pretplate, važi u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana*. Sadržaj NEO tarifnih paketa dostupan u okviru pretplate ne važi za roming i usluge sa dodatom vrednošću.

Nakon potrošnje MB dostupnih u regionu Zapadnog Balkana* za tarifne pakete NEO 4 i NEO 20 dalji surf u regionu Zapadnog Balkana* je moguć isključivo uz kupovinu tarifnog dodatka.

Naplata prenosa podataka u tarifnim paketima NEO Surf i NEO NEO**, nakon potrošenih MB koji su dostupni u okviru mesečne pretplate za region Zapadnog Balkana* vrši se prema ceni od 1 RSD za 1 MB saobraćaja. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1kB.

**Limit za NEO NEO tarifni paket odnosi se na celokupan prenos podataka uključujući i surf za Deezer aplikaciju.

Nakon potrošenog internet sadržaja iz tarifnih paketa NEO 4 i NEO 20 pristup internetu biće onemogućen, a surfovanje je moguće nastaviti kupovinom internet dodatka dostupnih za izabranu tarifu.

Stvarna brzina prenosa podataka može varirati zavisno od više faktora kao što su svojstva uređaja, lokacija i pokrivenost mrežom.

Pretplatnici koji se opredele za SIM ponudu (korišćenje tarifnog paketa bez kupovine mobilnog uređaja) uz ugovornu obavezu od 24 meseca, dobijaju popust na mesečnu pretplatu u apsolutnom iznosu svakog obračunskog perioda tokom trajanja ugovorne obaveze. Popust za NEO Surf iznosi 500 RSD, za NEO 4 iznosi 500 RSD, za NEO 20 iznosi 800 RSD, za NEO NEO iznosi 1.500 RSD. Nakon isteka 24 meseca od zaključenja pretplatničkog ugovora naplaćuje se pun iznos mesečne pretplate.

Pretplatnik koji izabere bilo koju NEO postpaid tarifu ima mogućnost da ostvari 50 RSD popusta na mesečnu pretplatu uz aktivaciju usluge elektronski račun. Ukoliko Pretplatnik u toku trajanja ugovora otkaže uslugu elektronski račun, gubi pravo na popust.

Net&Chat tarifni dodatak - dodatak je moguće aktivirati u bilo kom trenutku isključivo uz aktivaciju NEO 4 tarifnog paketa. Dodatak važi u nacionalnom saobraćaju i u regionu Zapadnog Balkana*. Za prenos podataka u regionu Zapadnog Balkana* dostupno je 1024 MB (1 GB) tokom svakog obračunskog perioda koji se obračunavaju od ukupno raspoloživog internet sadržaja dodatka. Neograničeni prenos podataka za Whatsapp, Viber i Facebook Messenger u nacionalnom saobraćaju uključuje neograničeno korišćenje prenosa podataka za sve funkcionalnosti Viber servisa, kao i sve funkcionalnosti WhatsApp-a i Facebook Messenger-a, izuzev glasovnih i video poziva. Saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava iz 4 GB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana* dostupnih u okviru ovog tarifnog dodatka, sve do njihovog isteka. Mesečna pretplata za dodatak se naplaćuje svakog obračunskog perioda do deaktivacije dodatka i naplaćuje se u punom iznosu nezavisno od datuma aktivacije u toku obračunskog perioda. Ugovorna obaveza za tarifni dodatak je 6 meseci od dana aktivacije.

App Mix tarifni dodatak - dodatak je moguće aktivirati u bilo kom trenutku isključivo uz aktivaciju NEO 20 tarifnog paketa. Sadržaj dostupan u okviru dodatka važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi u regionu Zapadnog Balkana*, za roming i usluge sa dodatom vrednošću. Neograničeni prenos podataka za Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp, Viber i Facebook Messenger uključuje neograničeno korišćenje prenosa podataka za sve funkcionalnosti Instagrama, TikTok-a i Facebook-a osim video poziva i deljenja sadržaja uživo, sve funkcionalnosti Viber servisa, kao i sve funkcionalnosti WhatsApp-a i Facebook Messenger-a, izuzev glasovnih i video poziva. Saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava iz 20 GB za prenos podataka u nacionalnom saobraćaju i regionu Zapadnog Balkana* dostupnih u okviru NEO 20 tarifnog paketa, sve do njihovog isteka. Mesečna pretplata za dodatak se naplaćuje svakog obračunskog perioda do deaktivacije dodatka i naplaćuje se u punom iznosu nezavisno od datuma aktivacije u toku obračunskog perioda. Ugovorna obaveza za tarifni dodatak je 6 meseci od dana aktivacije.

Tarifni paket NEO Surf tokom obračunskog perioda omogućava Pretplatniku neograničeni prenos podataka u okviru kojeg je 40 GB dostupno po maksimalno dostupnoj brzini, nakon čega se brzina smanjuje na 2 Mbps do kraja tog obračunskog perioda i ukupno 400 obračunskih jedinica koje mogu da se koriste bilo za minute, SMS ili MMS (minut=SMS=MMS) ili u kombinaciji navedenog do ukupno 400 obračunskih jedinica. Nakon potrošenih 400 obračunskih jedinica, minuti i SMS/MMS se naplaćuju.

Tarifni paketi NEO 4, NEO 20, NEO NEO su namenjeni za uobičajenu upotrebu fizičkih lica sa svrhom prijema dolaznog i slanja odlaznog saobraćaja sa pretplatničkog broja i uz korišćenje SIM kartice u mobilnom telefonu. Navedeni tarifni paketi nisu namenjeni za obavljanje bilo koje poslovne delatnosti, bilo da su takve delatnosti povezane ili nisu povezane sa ostvarivanjem profita uključujući ali ne ograničavajući se na delatnosti call centara, dispečera, oglašavanja, reklamiranja, prikupljanja podataka, prodaje kao i sve druge slučajeve koji bez obzira na obavljanje ili neobavljanje poslovne delatnosti uključuju ali se ne ograničavaju na pozive upućene ka mrežama drugih operatora koji su povezani sa visokim troškovima uspostave veze i međupovezivanje; veliki broj odlaznih poziva bez dolaznih ili sa nesrazmerno malim brojem dolaznih poziva; masovno slanje SMS poruka; kratke odlazne pozive sa velikom učestalošću; korišćenje SIM kartice u uređajima za masovno slanje poruka, pozivanje, oglašavanje i višestruko pozivanje; pozivanje više brojeva, kao što su konferencijski pozivi i slično a ovde izričito nepredviđena ponašanja koja mogu biti identifikovana kao zloupotrebe, ili koja nanose ili mogu naneti A1 štetu ili nesrazmerno visoke troškove.

Svako korišćenje A1 Postpaid tarifa i potrošnju koju A1 identifikuje kao ponašanje suprotno gore navedenoj svrsi i nameni, predstavljaće zloupotrebu prava iz pretplatničkog ugovora od strane Pretplatnika i biće osnov za suspenziju saobraćaja na pretplatničkom broju i/ili jednostrani raskid ugovora od strane A1, a Pretplatnik će u navedenom slučaju biti u obavezi da plati preostale mesečne pretplate od dana raskida do dana isteka ugovorne obaveze kao i da nadoknadi A1 svaku štetu koja mu je prouzrokovana.

Neograničeni prenos podataka iz NEO NEO tarifnog paketa namenjen je isključivo za korišćenje usluge prenosa podataka na pretplatničkom broju na kojem je NEO NEO tarifa aktivirana i uz korišćenje SIM kartice sa tim pretplatničkim brojem u mobilnom telefonu. Navedeni tarifni paket ne uključuje neograničeni internet za deljenje prenosa podataka na druge uređaje (kompjuter i/ili druge uređaje) povezivanjem pametnog (mobilnog) telefona sa drugim uređajima (odnosno korišćenjem mobilnog telefona kao rutera), a u cilju korišćenja prenosa podataka na tim drugim uređajima, odnosno ne uključuje prenos podataka za „tethering“ i „hotspot“ kao funkcionalnosti pametnog telefona. Deljenje interneta/prenosa podataka na druge uređaje sa pametnog (mobilnog) telefona u kojem se nalazi SIM kartica, na kojoj je aktiviran neki od gore navedenih tarifnih paketa, kao funkcionalnost pametnog telefona moguće je putem WiFi bežične mreže (hotspot opcija na mobilnom telefonu) i putem A1 mreže do maksimalno 50 GB u nacionalnom saobraćaju u toku jednog obračunskog perioda. U slučaju da Pretplatnik prekorači predviđeni limit od 50 GB, A1 zadržava pravo da Pretplatniku do isteka tog obračunskog ciklusa onemogući pristup A1 mreži u cilju sprečavanja deljenja prenosa podataka sa pametnog (mobilnog) uređaja na druge uređaje preko predviđenog limita od 50 GB.

Odabirom tarifnog paketa NEO NEO Pretplatnik dobija mogućnost korišćenja digitalnog servisa A1 Xplore Music by Deezer Premium u trajanju od 12 meseci bez naplate mesečne pretplate, koja uključuje pravo na korišćenje Deezer Premium usluge, kao i neograničeni internet u nacionalnom saobraćaju za korišćenje Deezer aplikacije. Deezer servis Pretplatnik može da aktivira putem Moj A1 aplikacije tokom prva tri meseca od potpisivanja ugovorne obaveze. Nakon isteka 12 meseci od početka aktivacije, A1 Xplore Music by Deezer Premium dodatak će ostati aktivan i produžava se automatski svakog narednog obračunskog perioda, uz naplatu servisa u skladu sa važećim A1 cenovnikom, sve dok ga Pretplatnik ne deaktivira. Deaktivacija servisa je moguća posredstvom Moj A1 aplikacije u svakom trenutku.

*Region Zapadnog Balkana: Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija. Obračun saobraćaja od 01.07.2021. radi se na osnovu Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021).