Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close

local_ponesinet
Close
Dodaci za
Tarifni dodaci za
Period obnove
PonesiNet Internet dodaci
Dodatne informacije

Ukoliko izabereš Online tarifu uz ugovornu obavezu od 24 meseci bez uređaja, dobijaš popust na mesečnu pretplatu naredna 24 meseca i modem za 1 dinar.

Maksimalne brzine prenosa podataka zavise od uređaja koji se koristi za pristup internetu, odabrane tarife i dostupnosti A1 mreže. Uključeni GB u okviru tarifnih paketa dostupni su u A1 mreži, u nacionalnom saobraćaju. Nakon potrošenih GB osnovne tarife, dalji surf je moguć isključivo uz aktivaciju nekog od dostupnih tarifnih dodataka. Obračunavanje se vrši po 1 KB.

Servis Net za 5 internet možeš da podeliš sa korisnicima koji koriste uslugu u okviru nacionalnog saobraćaja na teritoriji pokrivenom A1 mrežom. Jedan primalac interneta može da koristi deljeni internet samo od jednog korisnika Online tarife. Usluga ima ugovornu obavezu od šest meseci. Podeljeni sadržaj u okviru dodatka Net za 5 ima niži prioritet potrošnje, u odnosu na sadržaj iz tarife i aktivnih dodataka, kod korisnika podeljenog interneta.

Pri upotrebi tarifnih dodataka, saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja biće obračunat iz osnovne tarife, sve do isteka gigabajta iz osnovne. Tarifni dodaci ne uključuju kredit za bilo kakve dodatne usluge na navedenim internet lokacijama ili servisima (npr. Skype kredit za pozive ka mobilnoj/fiksnoj telefoniji).

Minuti za razgovore u mreži u nacionalnom saobraćaju iz dodatka A1 Pričalica mogu da se koriste nakon potrošenih minuta za razgovore ka svim mrežama iz dodatka Pričalica.

Minuti u A1 se odnose na sve A1 mobile pakete i promocije, osim za A1 Srbija prepaid paket Maxi mobile.