Close
Close modal
Close

Sigurica

Siguran račun uz Sigurica tarifu

Želiš stalno isti račun uz mnogo kredita i megabajta za surf? Ako ti je važno da svoje troškove staviš pod kontrolu, onda ćeš se osećati sigurno uz Sigurica tarifu!

Sa uređajem

Bez uređaja

Pogodnosti

Kada biraš Sigurica tarifu?

Kada biraš sigurnost.

Postpaid dodaci

Treba ti još gigabajta?

Uzmi dodatne gigabajte za surf i društvene mreže, a tu su i roming dodaci za put u inostranstvo.

Pogledaj dodatke
Dodatne informacije

Razgovori se tarifiraju 60/60s. Obračunski interval za prenos podataka je 1 kB.

Kredit u okviru tarife može da se koristi za pozive, slanje poruka i surf u nacionalnom i roming saobraćaju.

Kredit dostupan u okviru mesečne pretplate važi do kraja obračunskog perioda i ne važi za usluge sa dodatom vrednošću i kupovinu tarifnih dodataka.

Cene u nacionalnom saobraćaju iznose: minut razgovora = 10 RSD, SMS/MMS = 2 RSD, 1 MB = 1 RSD.

Deo kredita dostupan za prenos podataka u regionu Zapadnog Balkana* po ceni nacionalnog saobraćaja (1 MB= 1 RSD) iznosi 1000 RSD za Sigurica tarifu i 1500 RSD za Sigurica Plus tarifu.

Deo kredita koji se može iskoristiti za prenos podataka u regionu Zapadnog Balkana* uz naplatu po regulisanoj ceni (1 MB=2,09 RSD) iznosi 1000 RSD za Sigurica tarifu i 2500 RSD za Sigurica Plus tarifu.

*Region Zapadnog Balkana: Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija. Obračun saobraćaja od 01.07.2021. radi se na osnovu Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roaming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021).

Usluge u romingu i međunarodni saobraćaj, naplaćuju se u skladu sa važećim A1 cenovnikom za roming usluge i internacionalni saobraćaj.