Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Roming Zapadnog Balkana

U romingu kao kod kuće

Od 1. jula 2021. počela je primena RLAH (Roam Like at Home) modela u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija)

Postpaid

Pozivi i SMS poruke

 

Minute i poruke ka svim mrežama iz svoje tarife, možeš da koristiš u regionu Zapadnog Balkana kao kod kuće, bez dodatnih troškova.

 

U regulisane pozive spadaju svi pozivi upućeni ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

 

Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika.

 

Saobraćaj se troši po prioritetu: roming dodaci, roming saobraćaj iz tarife, nacionalni dodaci, nacionalni saobraćaj iz tarife.

 

Dakle, možeš da trošiš ceo sadržaj minuta i SMS poruka iz svog tarifnog paketa, dok za internet postoje određena ograničenja. Količina gigabajta propisana u skladu sa pravilom politike primerenog korišćenja i zavisi od tarifnog paketa koji imaš.
Internet
Tarifni paket
Mini
Start
NEO 4
NEO Surf
NEO 23
NEO NEO
NEO Platinum
Sigurica
Prenos podataka u GB iz tarifnog paketa za nacionalni saobraćaj koji se može koristiti u regionu Zapadnog Balkana
Ukupna količina interneta
500 MB
Ukupna količina interneta
5 GB
7 GB
8 GB
18,5 GB
500 MB
Prenos podataka u GB iz tarifnog paketa za nacionalni saobraćaj koji se može koristiti u regionu Zapadnog Balkana
Mini
Ukupna količina interneta
Start
500 MB
NEO 4
Ukupna količina interneta
NEO Surf
5 GB
NEO 20
7 GB
NEO NEO
8 GB
NEO Platinum
18,5 GB
Sigurica
500 MB
Kako da razumem tabelu?

Uzmimo primer da koristiš NEO 23 i da putuješ u Crnu Goru.

 • Moći ćeš da šalješ poruke, pozivaš i primaš pozive neograničeno isto kao da si u Srbiji.
 • Dok se nalaziš u Crnoj Gori, možeš da potrošiš 7 GB od dostupnih 23 GB interneta koje imaš u tarifi.
 • Ukoliko nemaš aktiviranu zaštitu od prekoračenja potrošnje interneta, sva dodatna potrošnja interneta biće naplaćena po istim cenama kao da si u Srbiji.

Ukoliko, na primer, koristiš NEO 4 tarifu.

 • Možeš da iskoristiš kompletan sadržaj tarife dok boraviš u Crnoj Gori kao da si kod kuće.
 • Nakon što potrošiš celokupan sadržaj iz tarife, moći ćeš da nastaviš surf samo uz kupovinu internet roming dodatka.

U čemu je razlika između Rominga i Međunarodnog saobraćaja?

Međunarodni saobraćaj predstavlja pozive i poslate poruke ka brojevima u inostranstvu kada si u zemlji, dok roming koristiš za pozive i poruke kada se nalaziš van Srbije.

Kada si u Srbiji i pozoveš

 • makedonski broj (+389), to je međunarodni poziv i biće naplaćen po cenama za međunarodne pozive
 • srpski broj (+381) koji je trenutno u Severnoj Makedoniji, trošio bi se sadržaj iz tarifnog paketa i ne bi došlo do dodatne naplate.

Ukoliko odeš u Severnu Makedoniju i pozoveš makedonski (+389) ili srpski broj (+381), to je roming poziv koji neće biti naplaćen već se troši sadržaj dostupan u tarifnom paketu.

Šta da radim kada sam u pograničnom području?

Pogranična područja su zone blizu granice dveju država itu može doći do automatskog povezivanja na operatora druge države. U tim područjima, preporuka je da ručno izabereš mrežu i izbegneš potencijalne dodatne troškove.

 • Ukoliko odeš u Neum (BiH), koji se nalazi na granici sa Hrvatskom, potrebno je da ručnim odabirom mreže izabereš operatera iz Bosne i Hercegovine i iskoristiš prednosti rominga Zapadnog Balkana.
 • U suprotnom, zbog blizine granice može slučajno da dođe do povezivanja na mrežu hrvatskog operatora koji ne pripada romingu Zapadnog Balkana i može da prouzrokuje dodatno tarifiranje saobraćaja po važećim roming cenama.

 

*U slučaju da imaš tarifni paket koji nije na listi, informacije o raspoloživoj količini interneta u regionu Zapadnog Balkana na starijim tarifnim paketima možeš da pogledaš ovde.
**U slučaju da si izabrao/la Sigurica ili Sigurica Plus tarifu do 3.11.2022. informacije o raspoloživoj količini interneta u regionu Zapadnog Balkana možeš da pogledaš ovde.

Prepaid

Pozivi i SMS poruke

 

Minuti i poruke ka svim mrežama se tarifiraju po cenovniku nacionalnog saobraćaja i u regionu Zapadnog Balkana.

 

Prepaid korisnici Mesečnih planova, nacionalnih dodataka ili personalizovanih ponuda, svoje minute, poruke i internet mogu da koriste samo u nacionalnom saobraćaju.

 

 

Da li postoji razlika naplate registrovanih i negistrovanih prepaid korisnika?

Za prepaid korisnike postoji razlika u naplati dolaznih poziva, u zavisnosti od toga da li si registrovan korisnik ili ne.

 • Ako registrovani prepaid korisnik u A1 mreži, tvoji dolazni pozivi se ne naplaćuju, a odlazni pozivi i poruke ka svim mrežama se naplaćuju po cenovniku nacionalnog saobraćaja i u regionu Zapadnog Balkana.
 • Ukoliko imaš neregistrovan prepaid broj i aktivan Mesečni plan, sadržaj plana možeš da koristiš samo u nacionalnom saobraćaju. Pošto nisi A1 registrovani korisnik, biće ti naplaćeni i dolazni pozivi po važećem cenovniku.

Dakle, važno je da razumeš da roming nije u potpunosti ukinut, ali je došlo do promene načina tarifiranja ostvarenog saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana i da je to definisano modelu RLAH (Roam Like at Home) na nivou države.

Za detaljnije informacije i politiku primerenog korišćenja poseti „Roming kao kod kuće“ u regionu Zapadnog Balkana.