Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Ukoliko sam podesio da mi se podaci backup-uju jednom mesečno, šta će se desiti sa podacima ukoliko do ransomware napada dođe između dva backup-a?

Vraćaju se poslednje sačuvani (backupovani) podaci. Zbog toga je pravilo br 1 da se podaci redovno backupuju.