Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako da prenesem vlasništvo A1 broja?

A1 je omogućio svojim korisnicima da vrše prenos vlasništva A1 brojeva


 • sa fizičkog na pravno lice
 • sa pravnog na drugo pravno lice
 • sa pravnog na fizičko lice

 

 

Prenos vlasništva sa fizičkog na pravno lice


 • Potrebno je da fizičko lice sa koga se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših A1 prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje A1
 • Prilikom posete A1 prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid radi identifikacije i pečat firme, ukoliko ga firma koristi.
 • Naše kolege će vam pružiti sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanje novog ugovora.
 • Potrebno je da ponesete izvod iz APR-a, kao i depo karton.

 

 

Prenos vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice

 

Ukoliko je firma, na koju želite da prenesete vlasništvo, A1 korisnik, potrebno je da ovlašćeno lice prilikom posete A1 prodajnom mestu ponese:


 • važeću ličnu kartu na uvid
 • ovlašćenje na memorandumu firme, potpisano i pečatirano - ovaj dokument nije potreban u slučaju da na prodajno mesto dolazi direktora odnosno potpisnika ugovora i
 • pečat, ukoliko koristite u poslovanju.

 

Ako firma, na koju se vrši prenos vlasništva, nije A1 korisnik, potrebno je da to pravno lice prvo sklopi ugovor sa A1. Nakon sklapanja ugovora, može se krenuti u proces prenosa vlasništva sa pravnog na drugo pravno lice

 

 

Prenos sa pravnog na fizičko lice


Potrebno je da fizičko lice na koje se prenosi broj i ovlašćeni predstavnik pravnog lica zajedno posete jedno od naših A1 prodajnih mesta ili kontaktiraju dodeljenog predstavnika prodaje A1.

 

Prilikom posete A1 prodajnom mestu, potrebno da ponesete važeću ličnu kartu na uvid

 

Naše kolege će dati sve potrebne informacije u vezi sa prenosom broja i potpisivanjem novog ugovora.

 

Neophodno je da se izmire sve preostale ugovorne obaveze pravnog lica za broj koji se prenosi na fizičko lice kako bi se prenos vlasništva na fizičko lice mogao izvršiti. Tek nakon izmirenja mesečnih pretplata i preostalih rata za telefon, podnosi se zahtev za prenos vlasništva.

 

 

Zahtev za otkup ugovorne obaveza zbog prenosa na fizičko lice na memorandumu sa pečatom firme i potpisom ovlašćenog lica u PDF formatu, možete poslati:

 • na e-mail adresu poslovni.korisnici@A1.rs
 • dodeljenom predstavniku prodaje A1 ili
 • na A1 prodajnom mestu.

 

Nakon obrade zahteva, bićete informisani o daljim koracima.