Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Ugovor

Kada mi ističe ugovorna obaveza?

Ugovorna obaveza traje 24 meseca, od potpisivanja vašeg prvog ugovora sa A1. Ukoliko obnavljate A1 ugovor pre isteka ugovorne obaveze, vaša ugovorna obaveza traje 24 meseca plus preostali meseci do isteka ugovora.

Saznaj više Saznaj vise
Ugovor

Dokumentacija za zasnivanje ugovora sa A1?

Dokumentacija koja vam je potrebna za zasnivanje ugovora sa A1 zavisi od toga da li imate preduzeće ili ste privatni preduzetnik.

Saznaj više Saznaj vise
Ugovor

Kako da promenim podatke svoje firme u A1?

Promenili ste ovlašćenu osobu na APR-u, dodali druge ovlašćene osobe, promenili ste naziv ili sedišta firme ili samo želite da promenite adresu za dostavu A1 računa? Potrebnu dokumentaciju nam možete dostaviti e-mailom, na A1 prodajnom mestu ili dodeljenom predstavniku prodaje A1.

Saznaj više Saznaj vise
Ugovor

Kako da prenesem vlasništvo A1 broja?

A1 je omogućio svojim korisnicima da vrše prenos vlasništva A1 brojeva sa fizičkog na pravno lice, sa pravnog na drugo pravno lice i sa pravnog na fizičko lice.

Saznaj više Saznaj vise
Ugovor

Prenos broja drugog operatora u A1 mrežu?

Prilikom prenosa broja zadržavaš potpuno isti broj kao i kod trenutnog operatora. Na primer, ako je to bio broj 063/1234567, taj isti broj će ti ostati i u A1 mreži bez promene pozivnog broja. Zahtev za prenos broja možeš da podnes putem A1 veb sajta ili na A1 prodajnom mestu.

Saznaj više Saznaj vise