Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako da promenim podatke svoje firme u A1?

Ukoliko ste promenili ovlašćenu osobu na APR-u, dodali druge ovlašćene osobe, promenili ste naziv ili sedišta firme ili samo želite da promenite adresu za dostavu A1 računa, pogledajte koju dokumentaciju je potrebno da nam dostavite.

 

Promena ovlašćene osobe na APR-u

 

  • Skeniran APR obrazac na kojem je promena evidentirana

 

Dodavanje druge ovlašćene osobe

 

  • Zahtev u pisanoj formi na memorandumu sa pečatom firme i potpisan od strane ovlašćenog lica u PDF formatu.

 

Promena naziva firme kada su PIB i matični broj ostali nepromenjeni

 

  • Dovoljno je da nas ovlašćena osoba firme obavesti o promeni ili
  • pošalje izvod iz APR-a na email poslovni.korisnici@A1.rs.

 

Promena sedišta firme

 

  • APR obrazac

 

Promena adrese za dostavu A1 računa

 

  • Zahtev u pisanoj formi na memorandumu sa pečatom firme i potpisan od strane ovlašćenog lica u PDF formatu.
  • Pisani zahtev nije potreban, ukoliko imate potpisano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru. U tom slučaju, potrebno je samo da nas obavestite o promeni putem e-maila poslovni.korisnici@A1.rs ili pozivom Korisničkog servisa na 0601230.

 

 

Navedenu dokumentaciju nam možete dostaviti

 

  • putem e-mail adrese poslovni.korisnici@A1.rs,
  • dodeljenom predstavniku prodaje A1 ili
  • na A1 prodajnom mestu.

 

 

Formular za ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru možete preuzeti ovde