Close
Close modal
Close
SR
EN
Moj A1 biz

Kako se registujete za Moj A1 Biz?

Ukoliko nemate Moj A1 nalog, registraciju za Moj A1 Biz obavite jednostavno na linku a1.rs/moja1biz.

Saznaj više Saznaj vise
Moj A1 biz

Kako da pristupim portalu?

Moj A1 Biz portalu se pristupa na linku a1.rs/moja1biz.

Saznaj više Saznaj vise
Moj A1 biz

Da li se korišćenje portala naplaćuje?

Korišćenje Moj A1 Biz portala je besplatna usluga namenjena da olakša vaše poslovanje.

Saznaj više Saznaj vise
Moj A1 biz

Ko može da pristupi našem nalogu?

Nalogu mogu da pristupe svi zaposleni koji imaju A1 poslovni broj telefona.

Saznaj više Saznaj vise
Moj A1 biz

Ko su ovlašćene osobe na portalu?

Ovlašćene osobe su potpisnici ugovora i druga ovlašćena lica za izmenu usluga po ugovoru...

Saznaj više Saznaj vise
Moj A1 biz

Zašto imam problema da pristupim portalu kao Ovlašćeno lice?

Ukoliko se kredencijali vašeg profila (telefon i e-mail) razlikuju od podataka Potpisnika ugovora ili ovlašćene osobe...

Saznaj više Saznaj vise