Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kada mi ističe ugovorna obaveza?

Ugovorna obaveza traje:

 

  • 24 meseca, ako uzimate A1 karticu uz ugovornu obavezu sa ili bez telefona, u slučaju da prvi put potpisujete ugovor.
  • 24 meseca plus preostali meseci do isteka ugovora, ukoliko obnavljate A1 ugovor pre isteka ugovorne obaveze.

 

 

Datum kada ste zasnovali ugovor možete da proverite:

 

  • slanjem zahteva za izdavanje kopije ugovora na e-mail poslovni.korisnici@A1.rs,
  • kontaktom dodeljenog predstavnika prodaje A1 ili
  • besplatnim pozivom Korisničkog servisa na broj 0601230 od strane ovlašćene osobe

 

Kao poslovni korisnik, ugovor možete da obnovite najranije 6 meseci pre isteka aktuelne ugovorne obaveze.