Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako proveriti trenutno stanje na A1 računu?

Ukoliko ste A1 biznis korisnik, stanje na računu i preostali sadržaj iz paketa u tekućem obračunskom periodu možete proveriti na nekoliko načina:

 

• Ukoliko se nalazite u Srbiji, stanje na računu možete proveriti:

 

Check mark pozivom kratkog koda *123#
Check mark Putem Moj A1 Biz portala
Check mark Slanjem SMS poruke sa sadržinom “?” na broj 1260
Check mark Pozivanjem Korisničkog servisa na broj +381601230

 

 

• Ukoliko ste u inostranstvu, procenu orijentacione potrošnje možete pratiti na jedan od sledećih načina:

 

Check mark Besplatnim pozivom kratkog koda *123# iz rominga
Check mark Putem Moj A1 Biz portala*
Check mark Slanjem SMS poruke sa sadržinom “?” na broj 1260**
Check mark Pozivanjem Korisničkog servisa na broj +381601230**

 

*Konekcija zahteva korišćenje sadržaja iz dodatka ili naplatu van paketa.

 

**Poziv i poruka će biti naplaćeni u skladu sa važećim cenovnikom za korišćenje usluge u romingu.

 

Roming potrošnja se prikazuje tek nakon što inostrani operator, čija se mreža koristi, prosledi informaciju o ostvarenom saobraćaju. U zavisnosti od zemlje i operatora, informacija o potrošnji može da kasni minimum 24 sata, i prikaže se tek na narednom računu.

 

Važno je da upravljate svojom potrošnjom i da redovno proveravate trenutno stanje računa.