Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako se registujete za Moj A1 Biz?

Ukoliko nemate Moj A1 nalog, registraciju za Moj A1 Biz obavite jednostavno na linku a1.rs/moja1biz.

Saznaj više Saznaj vise

Kako da pristupim portalu?

Moj A1 Biz portalu se pristupa na linku a1.rs/moja1biz.

Saznaj više Saznaj vise

Da li se korišćenje portala naplaćuje?

Korišćenje Moj A1 Biz portala je besplatna usluga namenjena da olakša vaše poslovanje.

Saznaj više Saznaj vise

Ko može da pristupi našem nalogu?

Nalogu mogu da pristupe svi zaposleni koji imaju A1 poslovni broj telefona.

Saznaj više Saznaj vise

Ko su ovlašćene osobe na portalu?

Ovlašćene osobe su potpisnici ugovora i druga ovlašćena lica za izmenu usluga po ugovoru...

Saznaj više Saznaj vise