Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako mogu da aktiviram roming dodatak?

Dok si u Srbiji, aktivacija roming dodatka je potpuno besplata i možeš je izvršiti na neki od sledećih naćina:

 

Check mark na e-mail adresu poslovni.korisnici@A1.rs ili
Check mark najbližem A1 prodajnom mestu.

 

 

Pisani zahtev nije potreban, ukoliko imate potpisano Ovlašćenje za izmenu usluga po ugovoru. U tom slučaju, roming dodatke možete aktivirati:

 

Check mark putem e-maila poslovni.korisnici@A1.rs uz navođenje broja na kom želite da bude aktiviran navedeni roming dodatak ili
Check mark pozivom Korisničkog servisa na 0601230.

 

 

Kada ste u romingu, dodatak možete da aktivirate i pozivom Korisničkog servisa na +381601230.

 

Napomena: Navedeni načini provere stanja se naplaćuje u skladu sa važećim cenovnikom za korišćenje usluge u romingu. Aktivacija dodataka iz rominga pozivom ka Korisničkom servisu naplaćuje se po standardnom roming cenovniku.

 

 

Preporučujemo da pre aktivacije dodatka, proverite gde možete da koristite dodatak.