Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Blackhole routing i zaštita od DDoS napada?

U slučaju korišćenja Blackhole opcije kompletan saobraćaj Pretplatnika koji je meta DDoS napada (i koristan i maliciozan) se preusmerava na takozvani „null interface“ (crnu rupu) koja je izvan mreže Pretplatnika. Korišćenjem Blackhol opcije Pretplatniku se odbacuje kompetan saobraćaj i ne postoji mogućnost da mu se isporuči/vrati ispravan saobraćaj. Zbog toga se usluga zaštite od DDoS napada smatra naprednijom i sofisticiranijom.