Close
Close modal
Close
SR
EN

Blackhole routing i zaštita od DDoS napada?

U slučaju korišćenja Blackhole opcije kompletan saobraćaj Pretplatnika koji je meta DDoS napada (i koristan i maliciozan) se preusmerava na takozvani „null interface“ (crnu rupu) koja je izvan mreže Pretplatnika. Korišćenjem Blackhol opcije Pretplatniku se odbacuje kompetan saobraćaj i ne postoji mogućnost da mu se isporuči/vrati ispravan saobraćaj. Zbog toga se usluga zaštite od DDoS napada smatra naprednijom i sofisticiranijom.