Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako radi usluga zaštite od DDoS napada?

Usluga zaštite od DDoS napada je integrisana u A1 mrežu i proverava sav saobraćaj usmeren na IP adrese Pretplatnikove internet infrastrukture.


Usluga prati i analizira nepravilnosti u obrascu saobraćaja i primenjuje zaštitne mere na osnovu šablona vektora napada. Sistem je u potpunosti nenametljiv prema krajnjem korisniku.


U trenutku kada se detektuje anomalija u ponašanju saobraćaja pokreće se automatska zaštita od DDoS napada filtriranjem odgovarajućih paketa.