Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako radi usluga zaštite od DDoS napada?

Usluga zaštite od DDoS napada je integrisana u A1 mrežu i proverava sav saobraćaj usmeren na IP adrese Pretplatnikove internet infrastrukture.


Usluga prati i analizira nepravilnosti u obrascu saobraćaja i primenjuje zaštitne mere na osnovu šablona vektora napada. Sistem je u potpunosti nenametljiv prema krajnjem korisniku.


U trenutku kada se detektuje anomalija u ponašanju saobraćaja pokreće se automatska zaštita od DDoS napada filtriranjem odgovarajućih paketa.