Close
Close modal
Close

Roming Zapadnog Balkana

U romingu kao kod kuće

Od 1. jula 2021. počela je primena RLAH (Roam Like at Home) modela u regionu Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija)

Pozivi i SMS poruke

 

Minute i poruke ka svim mrežama iz svoje tarife, možeš da koristiš u regionu Zapadnog Balkana kao kod kuće, bez dodatnih troškova.

 

U regulisane pozive spadaju svi pozivi upućeni ka pozivnim brojevima +381, +382, +383, +387, +389 i +355.

 

Cene roming saobraćaja za ostale destinacije se tarifiraju i obračunavaju prema cenama i uslovima u skladu sa aktivnom roming tarifom korisnika.
Internet

 

Tarifni paket
Klasik biz 1
Klasik biz 3
NEO biz online
NEO biz 8
NEO biz 16
NEO biz 32
NEO NEO biz
NEO NEO biz Max +
Prenos podataka u GB iz tarifnog paketa za nacionalni saobraćaj koji se može koristiti u regionu Zapadnog Balkana
Ukupna količina interneta
2,5 GB
3 GB
3,5 GB
4,5 GB
5 GB
8,5 GB
13 GB
Prenos podataka u GB iz tarifnog paketa za nacionalni saobraćaj koji se može koristiti u regionu Zapadnog Balkana
Klasik biz 1
Ukupna količina interneta
Klasik biz 3
2,5 GB
NEO biz online
3 GB
NEO biz 8
3,5 GB
NEO biz 16
4,5 GB
NEO biz 32
5 GB
NEO NEO biz
8,5 GB
NEO NEO biz Max +
13 GB

 

*U slučaju da imaš tarifni paket koji nije na listi, informacije o raspoloživoj količini interneta u regionu Zapadnog Balkana na starijim tarifnim paketima možeš da pogledaš ovde.

 

 

Saobraćaj se troši po prioritetu: roming dodaci, roming saobraćaj iz tarife, nacionalni dodaci, nacionalni saobraćaj iz tarife.
Za detaljnije informacije i politiku primerenog korišćenja poseti „Roming kao kod kuće“ u regionu Zapadnog Balkana.