Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Postpaid račun i plaćanje - detaljno

Nakon izrade računa, informacije o iznosu i podacima za plaćanje stići će ti u SMS poruci, a račun će ti biti dostavljen na način na koji je izabrano. Ako imaš više brojeva na ugovoru, na računu će biti prikazano njihovo ukupno zaduženje i navedeni svi pretplatnički brojevi.Napomena

Mesečni računi sada imaju novi, pregledniji izgled sa izmenjenim podacima za plaćanje. Vrlo je važno da proveriš poziv na broj pre uplate, jer neće biti evidentirane sa starim brojem. Ako imaš sačuvan šablon za online plaćanje, neophodno je da uneseš nove podatke. Kao poziv na broj možeš da upišeš:


 1. jedinstveni broj računa i tako plaćaš taj konkretan račun
 2. broj svog ugovora, bez modela i tako plaćaš najstariji neplaćen računPrimer računa

Uzorak računaSadržaj računa

 1. Podaci o kompaniji
 2. Adresa za dostavu računa
 3. Podaci o vlasniku ugovora i obračunskom periodu za koji je kreiran račun. U okviru ovih podataka nalazi se i broj ugovora koji takođe možeš da koristiš kao univerzalni i jedinstveni poziv na broj kada izmiruješ račun.
 4. Informacija o broju računa (prilikom plaćanja to je poziv na broj), roku za plaćanje računa i pretplatničkom broju za koji je račun izdat. Ako je na ugovoru više brojeva, svi pretplatnički brojevi će biti prikazani u nizu, jedan iza drugog, osim kod poslovnih korisnika gde neće biti prikazan ni jedan broj.
 5. Stavke za plaćanje - detaljan prikaz mesečnih pretplata, ostvarenog saobraćaja, odobrenja i popusta, kao i svih dodatnih usluga. Ako na ugovoru ima više brojeva, u ovom delu će biti sumirane sve mesečne pretplate i potrošnja za sve brojeve na ugovoru. Račun može da sadrži:
  • Mesečne pretplate
  • Saobraćaj van paketa
  • Rate za uređaj/opremu
  • Osiguranje
  • Ostale usluge, naplate i popusti
  • Partnerske i ostale neoporezive usluge
  Pojedine stavke se ne oporezuju. One su označene zvezdicom (*) i ispod dela sa cenama je objašnjeno na sta se odnose.
 6. Cene korišćenih usluga - sve cene su prikazane u iznosu bez PDV-a. Ukoliko ostvaruješ popust, on će biti označen u koloni “Popusti” i dodat na osnovnu cenu. Nakon toga se prikazuje iznos osnovice za obračun poreza sa uračunatim popustima, iznos poreza i na kraju ukupna cena svake pojedinačne usluge.

  Korekcija zaokruživanje PDV-a na 2 decimale - prilikom kalkulacije ukupnog iznosa, primenjeni popusti mogu da kreiraju osnovicu za obračun PDV-a u decimalnom iznosu koji se zaokružuje na 2 decimale. Prilikom zaokruživanja krajnja cifra je zaokružena na veću ili manju od realne, zbog čega u totalu može da dođe do razlike od 0,01 RSD i ova stavka služi da koriguje tu razliku.
 7. Ukupan iznos za plaćanje čini dugovanje za navedeni obračunski period, koje može biti uvećano za dugovanje iz prethodnog perioda, ukoliko do momenta kreiranja računa ceo dug ili deo duga nije izmiren ili proknjižen. Ukoliko postoji neka pretplata, ukupan iznos će biti iznos mesečnog računa umanjen za avans iz prethodnog perioda.
 8. Na kraju mesečnog računa u tekstu su objedinjeni svi elementi računa potrebni za uplatu.
 9. Većina mesečnih računa sadrži i popunjen nalog za uplatu sa kojim možeš da platiš dugovanje na nekom od uplatnih mesta ili popunis opštu uplatnicu.

Tu je QR kod koji možeš da skeniraš i na taj način jednostavno platiš mesečni račun.Specifikacija ostvarenog saobraćaja


Specifikacija sadrži 3 osnovne katgorije: pretplate, ostvareni saobraćaj (iz paketa, van paketa i ostale usluge) i neoporezive usluge. Kategorije u okviru ovih sekcija mogu biti nacionalni, roming i internacionalni (međunarodni) saobraćaj. Podaci su iskazani u kolonama po: broju (poziva, poruka, sesija), količini/trajanju i naplati bez PDV-a.Primer specifikacije

Uzorak računaStruktura specifikacije

 1. Na svakoj specifikaciji naznačeno je na koji se broj odnosi i ko je korisnik broja
 2. Navedeno je i koji je tarifni paket u pitanju i na koji se obračunski period odnosi
 3. Mesečna pretplata sadrzi sve mesečne pretplate koje postoje na broju, bilo da se odnose na pretplatu za tarifu ili na dodatke. Ako postoje neki popusti, biće prikazani u ovom delu računa.
 4. Ostvareni saobraćaj iz paketa sadrži sve usluge koje su besplatne, odnosno naplaćene su iz tarife ili dodataka. Ovde se vidi i RLAH (region Zapadnog Balkana) potrošnja i sva roming potrošnja iz dodatka za roming.
 5. U delu Ostvareni saobraćaj van paketa se nalazi sve ono što nije pokriveno sadržajem tarife i što će biti naplaćeno van mesečnih pretplata:
  • Dodatna naplata može biti u vidu poziva, poruka ili prenosa podataka u nacionalnom saobraćaju za korisnike koji ne koriste neograničene tarife, kao i odlazne poruke ka kratkim brojevima.
  • Drugi deo su međunarodni saobraćaj i roming (od informacija će se videti vrsta saobraćaja i zemlja u kojoj je obavljen, bez prikaza Operatora).
  • I na kraju imamo ostale usluge gde se nalaze vrste naplata koje se ne odnose na pozive, poruke i internet, kao sto su kredit transfer, naknada za promenu tarife, naknada za ponovno uključenje, naknada za prevremenu obnovu i slično.
 6. Neoporezive usluge su sve one koje su na prvoj strani računa oznacene (*). To su najčešće partnerske usluge, parking, rate za uređaje i opremu, osiguranje i slično. U slučaju da se tu nalazi i Poziv ka specijalnom broju bez naplate, onda se radi o pozivu ka korisničkom servisu.
 7. Na kraju specifikacije nalazi se ukupan iznos dugovanja bez PDV-a. Pojedinačni prikazi iznosa na specifikaciji su takođe BEZ PDV-a.Uzorak računa
 8. Ako imaš KućniNet broj, na specifikaciji saobraćaja videće se mesečne pretplate i popusti, kao i internet dodaci, ukoliko su bili aktivirani u okviru tog obračunskog perioda. U ostvarenom saobraćaju biće prikazana potrošena količina interneta iz paketa.Uzorak računa
 9. Ako imaš Vikend internet tarifu, nemoj da te iznenadi prazan deo specifikacije za period u kojem ne aktiviraš dodatak.Uzorak računa
 10. U slučaju da imaš više brojeva, na kraju specifikacije videćeš i pregled svih zaduženja za svaki broj – tarifni paket, mesečnu pretplatu, nacionalni, međunarodni i roming saobraćaj, ostale usluge i popuste, kao i ukupan iznos za uplatu za svaki broj sa uračunatim PDV-om.


Kako mogu da platim račun?


 1. Putem Moj A1 aplikacije, bez provizije
 2. Putem elektronskog i mobilnog bankarstva, za šta ti može poslužiti QR kod sa mesečnog računa
 3. Trajnim nalogom (usluga kojom daješ ovlašćenje banci da obavlja redovno plaćanje tvojih postpaid računa)
 4. U svim poštama, bankama i A1 centrima, gotovinski, nalogom za prenos ili platnim karticama (Visa, Master, Maestro, American Express, Dina Card)