Close
Close modal
Close
SR
EN

Postpaid račun detaljno

Nakon izrade računa, informacije o iznosu i podacima za plaćanje stići će ti putem SMS poruke. Ukoliko imaš više brojeva na istom računu, SMS poruka će obuhvatiti zaduženja za sve pretplatničke brojeve. U SMS poruci naći će se i link ka elektronskom računu u PDF formatu.


Ukoliko želiš da dobijaš elektronski račun i putem svoje e-mail adrese, ovu uslugu možeš da aktiviraš putem Moj A1 aplikacije, na sajtu A1.rs u sekciji Moj A1, u nekom od A1 centara ili pozivom Korisničkog servisa na broj 060 1234.


Sadržaj računa

Na računu za postpaid i internet tarife se nalaze:

 • Broj računa – 14-ocifreni broj, koji je ujedno i poziv na broj ukoliko se račun plaća opštom uplatnicom
 • Rok za plaćanje – Datum do kojeg je potrebno izmiriti račun kako bi se izbegla suspenzija odlaznog saobraćaja i troškovi reaktivacije
 • Adresa za dostavu računa
 • Obračunski period – Period od mesec dana za koji se izdaje račun
 • Pregled računa – Sadrži ukupne popuste i odobrenja, mesečne pretplate i jednokratne naknade, iskazani PDV, kao i ukupan iznos za plaćanje.

Na specifikaciji računa za postpaid i internet tarife se nalaze:

 • Specifikacija usluga – Detaljan prikaz odobrenja i popusta, mesečnih pretplata, ostvarenog saobraćaja, kao i svih dodatnih usluga
 • Odobrenja i popusti – Detaljan prikaz popusta i aktivnih pogodnosti
 • Mesečne pretplate – Naknada za izabrani tarifni paket i servise koji se naplaćuju na mesečnom nivou za sve brojeve na jednom računu. Ukoliko imaš više brojeva na istom računu, svaki broj će imati zasebnu specifikaciju usluga. Prvi A1 račun sadrži srazmerni deo mesečne pretplate za period od datuma aktivacije do kraja prvog obračunskog perioda (npr. 22.1.2021 – 25.1.2021)
 • Ostvaren saobraćaj – Detaljan pregled ostvarenog saobraćaja u okviru i izvan tarifnog paketa, sa jasno naznačenim ukupnim trajanjem razgovora, brojem SMS poruka i ostvarenim prenosom podataka.

Kako da platim svoj račun?

 • putem Moj A1 aplikacije, bez provizije
 • putem elektronskog i mobilnog bankarstva
 • trajnim nalogom (usluga kojom daješ ovlašćenje banci da obavlja redovno plaćanje tvojih postpaid računa)
 • u svim poštama, bankama i A1 centrima, gotovinski, nalogom za prenos ili platnim karticama (Visa, Master, Maestro, American Express, Dina Card)