Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Šta su usluge sa dodatom vrednošću (VAS servisi)?

Usluge sa dodatom vrednošću (VAS servisi) podrazumevaju usluge trećih lica - VAS provajdera, a ne A1 kao operatora.

Mogu da obuhvataju usluge: plaćanja parkinga, glasanja SMS-om, doniranja novca, učestvovanja u nagradnim igrama, obaveštenja banaka, preuzimanja multimedijalnog sadržaja (igrica, aplikacija, pozadina, melodija, animacija), pozivanje servisa sa dodatom vrednošću (npr. astrologija, glasanje...) i slično.

 

Aktivacija VAS servisa i odjava

 

Aktivacija ili prijavljivanje za VAS uslugu, vrši se slanjem poruke na određeni kratki broj ili saglasnošću koju daješ na primer prilikom kupovine neke robe ili usluge. Imaj u vidu da na određene VAS servise možeš da se prijaviš i klikom na reklamne banere na sajtovima, kao što su reklame za antivirus programe kada dobijaš obaveštenje da je tvoj kompjuter ili telefon zaražen virusom.

 

VAS poruke će biti naplaćene dokle god ti stižu odnosno sve dok se ne odjaviš sa određenog servisa. Za odjavljivanje sa VAS servisa potrebno je da pošalješ poruku na određeni kratki broj, koji bi trebalo da ti je provajder VAS servisa dostavio prilikom prijavljivanja na servis ili u poruci koju ti šalje.

 

Tarifiranje VAS servisa

 

Korišćenje usluga sa dodatom vrednošću nije uključeno u iznos mesečne tarife i naplaćuje se dodatno.

 

Cenu ovih usluga određuje VAS provajder.

 

Na tvom mesečnom postpaid računu ove usluge prikazane su kao stavke VAS SMS i Poziv sa dodatnom vrednošću.

 

 

VAS provajderi

 

VAS provajderi su odgovorni za kvalitet pružene VAS usluge, kao i za njen sadržaj i cenu. 

A1, kao operator, samo posreduje u tome da dobiješ željene usluge.