Close
Close modal
Close
SR
EN

Šta je obračunski period?

Obračunski period je vremenski interval od mesec dana u okviru kojeg imaš mogućnost korišćenja A1 usluga.

 

Usluge će ti biti prikazane na mesečnom računu - papirnom ili e-računu.

 

 

Obračunski period Datum preseka stanja Rok za plaćanje
od 6. do 5. u narednom mesecu 5. u mesecu 25. u mesecu
od 10. do 9. u narednom mesecu 9. u mesecu 1. u narednom mesecu
od 18. do 17. u narednom mesecu 17. u mesecu 5. u narednom mesecu
od 22. do 21. u narednom mesecu 21. u mesecu 10. u narednom mesecu
od 26. do 25. u narednom mesecu 25. u mesecu 15. u narednom mesecu