Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Eco Rating telefona

Prvi put u Srbiji, A1 predstavlja Eco Rating telefona. Sada možeš da saznaš kako tvoj novi telefon utiče na životnu sredinu. Ne biraš samo telefon, biraš pozitivnu promenu.

Lako prepoznaj i uporedi ekološku održivost mobilnih telefona, a onda i svojim izborom doprinesi očuvanju životne sredine.

Eco Rating

Šta je Eco Rating?

Eco Rating je ocena na skali od 1 do 100 koja služi za procenu uticaja celokupnog procesa proizvodnje, transporta, načina upotrebe i odlaganja mobilnih telefona na životnu sredinu. Eco Rating ti pomaže da doneseš održiviju odluku pri kupovini novog telefona.

Eco rating video
Close

Ocena telefona

Eco Rating procenjuje različite ekološke indikatore uređaja (npr. ugljeničnog otiska ili trošenja resursa) i kriterijuma efikasnosti materijala, od proizvodnje do korišćenja, što daje ukupan rezultat sa maksimalnom vrednošću 100. Što je rezultat veći, bolje su performanse uređaja u pogledu održivosti.

Eco rating ocena Eco rating ocena

5 ključnih parametara

Najveća moguća Eco Rating ocena je 100, za maksimalan učinak zaštite životne sredine. Što je ocena veća, bolji je učinak zaštite životne sredine uređaja.

Saznaj više Saznaj više

1

Trajnost

Trajnost

Obuhvata izdržljivost uređaja, vek trajanja baterije i trajanje garancije za uređaj i njegove komponente.

2

Efikasnost resursa

Efikasnost resursa

Procenjuje uticaj upotrebljene količine retkih sirovina potrebnih za proizvodnju telefona (npr. zlato za proizvodnju elektronskih komponenti) na iscrpljivanje tog resursa. Što je ocena viša, manji je uticaj na dostupnost materijala.

3

Klimatska efikasnost

Klimatska efikasnost

Procenjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte tokom celog životnog ciklusa; što je ocena bolja, veći je doprinos zaštiti klime.

4

Mogućnost popravke

Mogućnost popravke

Obuhvata lakoću sa kojom se uređaj može popraviti, uključujući i dizajn mobilnog telefona i prateće aktivnosti kojima bi mogao da se produži vek trajanja proizvoda, poboljšanjem njegovog potencijala kada su u pitanju mogućnost popravke, ponovnog korišćenja i nadogradnje. Visoka ocena ukazuje na to u kojoj meri su navedeni aspekti podržani.

5

Mogućnost recikliranja

Mogućnost recikliranja

Obuhvata mogućnost ponovne iskoristivosti i rastavljanja komponenata uređaja, date informacije kojima se to omogućava, kao i mogućnost reciklaže materijala od kojih su sastavljeni.

Čuvamo ono što volimo

Kao „Mreža koja voli planetu“, A1 Srbija kontinuirano ulaže u postizanje klimatske neutralnosti. Postavili smo 5.000 solarnih panela na svojim baznim stanicama, sa ciljem da do kraja 2023. dostigne cifru od 5.600, što je jednako količini energije potrebnoj za napajanje čak 750 domaćinstava u zemlji.

Saznaj više