Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Da li su „zeleni“ telefoni budućnost?

Trudimo se da svakom svojom odlukom smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu, ali mali uređaj koji se često nalazi u našem džepu i bez koga ne možemo da zamislimo svoj život takođe ima svoj životni ciklus tokom kog utiče na okruženje. Iako znamo da se za proizvodnju telefona koriste retke sirovine, kao i da sama proizvodnja i održavanje mobilnog telefona zahtevaju velike količine energije - kompanije rade na rešenjima koja su održiva, zelenija i koja su dobra, kako za prirodu, tako i za korisnika.

Šta su “zeleni” telefoni?

“Zeleni” telefoni ili eco-friendly telefoni su oni uređaji koji su napravljeni od recikliranih materijala, a u manjoj meri rudarenjem retkih sirovina. Takođe, ovi telefoni koriste baterije koje su optimizovane tako da omoguće duži životni vek telefona - što je pogodno kako i za prirodu, tako i korisnika. Produžen životni vek baterije, a samim tim i telefona, znači da imamo manje neadekvatnog odlaganja telefona i otpada, ali i smanjenu potrebu za proizvodnjom novih telefona. Pored upotrebe recikliranih materijala i produžetka životnog veka telefona, “zeleni” telefoni su napravljeni od delova koji su izdržljiviji, mogu se lako zameniti ili popraviti, ali i emituju manje gasova sa efektom staklene bašte.

Koliki je efekat telefona na životnu sredinu?

U prvih godinu dana telefon emituje 85 kg ugljen-dioksida, a kasnije tokom svake godine korišćenja još 8kg. Ovo znači da proizvodnja novog telefona ima znatno veći uticaj na životnu sredinu od njegovog korišćenja, ali i da je naš glavni zadatak, kao korisnika, da životni vek telefona produžimo. Kakav je efekat telefona na životnu sredinu zavisi od više faktora:

  1. Da li i u kojoj meri sačinjen od recikliranih materijala? Ponovnom upotrebom materijala ili delova telefona se smanjuje i ekspolatacija ugljenika, ali i drugih retkih sirovina čije rudarenje troši i druge prirodne resurse, kao što je voda. Na primer, danas se aluminijum često ponovo koristi za proizvodnju kućišta telefona.
  2. Da li su pogoni proizvođača efikasni? U proizvodnim pogonima je potrebno da se održava određena temperatura i vlažnost vazduha, pored toga, sam proces proizvodnje zahteva ogromne količine energije. Ovaj proces proizvodi čak 95% ukupne emisije ugljen-dioksida za ceo životni vek telefona.

Industrija mobilnih telefona je odgovorna za približno 3% od ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali zajedno se okrećemo ka održivim procesima i obnovljivim izvorima energije kako bismo zaštitili planetu.

Kako ocenjujemo koliko je telefon održiv?

Jedna od metodologija za procenu uticaja telefona na životnu sredinu je Eco Rating. Eco Rating ocenjuje uređaj na osnovu 5 kriterijuma - koliko telefon traje, koliko se lako može popraviti, koliko zahteva retkih resursa, koliko emituje gasove sa efektom staklene bašte i da li se mogu ponovo koristiti njegovi delovi.

Svaki od ovih kriterijuma se ocenjuje a zatim se formira ocena na skali od 1 do 100. Što je veća ocena - telefon ima manji negativni uticaj na životnu sredinu! Čak i “najzeleniji” telefoni nemaju ocenu 100. Na primer, trenutno na tržištu, “zelene” opcije emituju 69 kg, umesto 85kg ugljen-dioksida. Ipak, što smo približniji maksimalnoj oceni - uticaj na životnu sredinu je manji!

Cilj Eco Ratinga i dodeljivanja ocena telefonima jeste i:

  1. Osnaživanje korisnika u donošenju održive odluke - korisnici uz pomoć ovih metodologija dobijaju transparentne informacije o uticaju telefona na životnu sredinu što čini da mogu da donesu odluku o kupovini ne samo na osnovu izgleda ili cene uređaja.
  2. Podsticanje proizvođača da unaprede procese - proizvođači imaju motiv da unaprede svoje procese i smanje svoj ekološki otisak. Kompanije su motivisane da ulažu u istraživanje i razvoj i pokrenu razne ekološke inicijative kako bi zadovoljili potrebe potrošača.
  3. Podizanje svesti o zaštiti životne sredine - na ovaj način se pokreće razgovor o uticaju telefona na životnu sredinu, ali i potrošačkim navikama. Korisnici su motivisani da biraju održive opcije, kao i da uz minimalne korekcije u svojim navikama i sami produže životni vek proizvoda.

Kako da izabereš pozitivnu promenu?

Znamo da je telefon nešto bez čega ne možemo da funkcionišemo, ali moramo biti svesni i njihovog negativnog uticaja na našu sredinu. Pored toga što, kao korisnici, možemo da odgovornije koristimo uređaj i produžimo životni vek baterije, ali i da zamenimo telefon tek kada je to stvarno potrebno, možemo i da utičemo na proizvođače i motivišemo ih da biraju održive opcije i procese. Pored potrošačkih navika i preferenci, na ponudu i proizvodnju zelenih telefona utiče i tehnološki napredak, vladine polise i korporativne incijative. Važno je da osvestimo da već sada možemo birati opcije koje su povoljnije za životnu sredinu. To možeš da uradiš tako što kada biraš telefon uporediš i njihov Eco Rating. Pogledaj ponudu telefona ovde i izaberi opciju koja ima manji negativan uticaj na životnu sredinu. Ne zaboravi, ne biraš samo telefon, biraš pozitivnu promenu!