Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Životni ciklus mobilnih telefona i kako to utiče na njihovu održivost

Kada kažemo životni ciklus mobilnih telefona, mislimo na celokupni period od kada telefon uđe u projektovanje pa sve do momenta kada treba da se reciklira jer se više ne koristi. Da bi se telefon što duže koristio, i tako bilo održiviji u odnosu na životnu sredinu, koristimo se raznim strategijama koje nam pomažu u tome. Neke su poznatije kao, na primer - pravljenje telefona koji su lakše popravljivi ili proces recikliranja, dok o nekim tek počinjemo da saznajemo više, a među njima je energetska efikasnost. U svakom slučaju, pri samom izboru novog uređaja, trebalo bi razmisliti i kako on utiče na životnu okolinu, a ovde možete da pogledate ponudu A1 telefona i njihove Eco Rating ocene.

Životni ciklus mobilnih telefona

Predstavlja proces koji počinjemo projektovanjem mobilnog telefona, a završavamo recikliranjem. U ovom procesu imamo 5 faza:

  1. Razvoj i projektovanje: U ovoj fazi kompanije projektuju nove modele mobilnih telefona. Ključno je da se razvijaju proizvodi sa održivim karakteristikama, kao što su dugotrajne baterije, energetska efikasnost i da se koriste materijali koji se mogu reciklirati.
  2. Proizvodnja: Uključuje izdvajanje resursa, kao što su metali i plastika, i stvaranje ugljeničnog otiska tokom proizvodnje, a proizvođači bi trebalo da rade na smanjenju uticaja ovih procesa na životnu sredinu.
  3. Upotreba: Faza upotrebe obuhvata korišćenje telefona tokom njegovog životnog veka. Korisnici takođe igraju ključnu ulogu u održivosti jer mogu produžiti životni vek uređaja tako što će ga čuvati, održavati i pravilno koristiti. Takođe, upotreba mobilnih telefona ima i uticaj na energetsku potrošnju, emisiju stakleničkih gasova i e-otpad.
  4. Održavanje: Redovno održavanje i servisiranje mogu produžiti životni vek mobilnog telefona. Ovo uključuje zamenu baterija i ekrana, ažuriranje softvera i opšte čišćenje uređaja. Proizvođači bi trebali da olakšaju servisiranje i dostupnost zamenskih delova.
  5. Reciklaža ili odlaganje: Na kraju životnog ciklusa, mobilne telefone treba pravilno reciklirati ili odlagati kako bi se smanjio uticaj na okolinu. Otpadni elektronski uređaji (e-otpad) često sadrže opasne materijale, pa je važno da se pravilno odlažu kako bi se izbegao negativan uzicaj na zdravlje ljudi.

Šta utiče na održivost mobilnih telefona?

Održivost moblinih telefona zavisi od više faktora. Od čega je telefon napravljen, kako se koristi, kako se recikliira i koliko njega je uopšte moguće reciklirati. Postoji nekoliko strategija koje se mogu iskoristiti da bi mobilni uređaji bili održiviji:

  1. Produženje životnog veka: Dizajniranje telefona koji su lako popravljivi i nadogradivi može produžiti njihov životni vek.
  2. Reciklaža i ponovna upotreba: Veći naglasak treba staviti na reciklažu i ponovnu upotrebu materijala iz starim telefona kako bi se smanjila potreba za izdvajanjem novih resursa.
  3. Energetska efikasnost: Smanjenje potrošnje energije tokom proizvodnje i upotrebe može smanjiti ekološki otisak mobilnih telefona.
  4. Ekološki prihvatljivi materijali: Korišćenje materijala koji su manje štetni po okolinu, kao što su reciklirani ili biorazgradivi materijali, može poboljšati održivost uređaja.
  5. Edukacija korisnika: Korisnici bi trebali biti svesni uticaja svojih postupaka na životnu sredinu i ohrabrivati se da donose održive odluke u vezi sa svojim mobilnim telefonima.

Kako izabrati pozitivnu promenu?

Održivost mobilnih telefona zahteva saradnju proizvođača, korisnika i regulatornih tela kako bi se smanjio uticaj ovih uređaja na okolinu i obezbedila održivija budućnost. Jedna od stvari koje možemo da uradimo mi, kao korisnici, je da, prilikom kupovine telefona, obratimo pažnju i na Eco Rating. U prethodnim blogovima smo pisali o značaju ove metodologije i zelenim telefonima, ali vrlo je važno da kao karakteristiku telefona koji koristimo (ili planiramo da kupimo) sagledamo i njegovu održivost. Jer, ne biramo samo telefon - biramo i pozitivnu promenu!