Close
Close modal
Close

A1 eFiskal

Spremni za eFiskalizaciju?

Uspešno pređite na eFiskalizaciju uz A1 eFiskal paket koji sadrži sve što je potrebno za vaš biznis. Izabraćemo najbolju opciju za vas i pružiti vam svu tehničku podršku pri instalaciji i održavanju bez naplate!

Sve za novu eFiskalizaciju
Prenos broja u A1

Sertifikovano rešenje eFiskalizacije prilagođeno je potrebama vašeg poslovanja.

Gaming

Moguća je otplata na rate uređaja i dodatne opreme uz A1 eFiskal pakete.

Addons

eFiskalizacija je u skladu sa zakonskim propisima. Podrazumeva android aplikaciju za izdavanje fiskalnih računa, uz obavezan dvodimenzionalni bar kod na računu za verifikaciju.

Addons

Instalacija, obuka, tehnička podrška i zamena uređaja nove efiskalne kase su besplatne na lokaciji korisnika.

A1 eFiskal

Sve za novu eFiskalizaciju

Uspešno pređite na eFiskalizaciju uz A1 eFiskal paket koji sadrži sve što je potrebno za vaš biznis. Izabraćemo najbolju opciju za vas i pružiti vam svu tehničku podršku pri instalaciji i održavanju.

A1 eFiskal paketi

Rezervišite na vreme svu potrebnu opremu za novu fiskalizaciju u Srbiji i unapredite vaš biznis. Novi efiskalni uređaj možete platiti odmah gotovinski ili na rate uz ugovor od 24 meseca.

Close
Prelazak na novi model fiskalizacije
Kontaktirajte nas i saznajte više o ponudi i efiskalnom uređaju koji odgovara vašem biznisu. Potrebno je da već u ovm koraku izaberete elektronski fiskalni uređaj koji je podržan novim modelom fiskalizacije, kako bi uspešno mogli da završite prijavu i povezivanje sa Poreskom upravom u daljim koracima.
Close
Prijava poslovnih jedinica
Preko portala ePorezi potrebno je prijaviti poslovne jedinice popunjavanjem PGJO prijave. Prijave objekata je moguće obaviti od 01.10.2021. Za prijavu vam je potreban kvalifikovan elektronski sertifikat da bi ste mogli elektronski potpisati prijavu. Detaljno uputstvo i proceduru možete videti OVDE.
Close
Prilika za finansijsku podršku
Podnesite Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju. Podnošenjem ove prijave do 15.01.2022. ostvarujete pravo na podršku u iznosu od 200 eura u dinarskoj protiv vrednosti za potrebe finansiranja rešenja za eFiskalizaciju. U slučaju da niste PDV obveznik dobićete podršku uvećanu za 20% koliko je iznos PDV tako da će vam biti uplaćeno 240 eura u dinarskoj protiv vrednosti. Detaljno upustvo i proceduru možete videti OVDE.
Close
Upit za bezbednosni element
Nakon prijave objekta potrebno je zatražiti bezbednosni element koji će izraditi i isporučiti Poreska Uprava. Bezbednosni element se traži sa svaku fiskalnu kasu posebno. Bitno je da se bezbednosni element ne treba naručivati pre odabira fiskalnog uređaja iz razloga što može biti veličine kao bankarska kartica ili manji kao SIM kartica za telefon, a takođe može biti i u formi fajla.
Close
Povezivanje sa Poreskom upravom
Dobićete obaveštenje za preuzimanje bezbedonosnog elementa i možete ga preuzeti na šalteru VAŠ POREZNIK u nadležnoj filijali Poreske uprave. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, isti je potrebno postaviti u fiskalni uređaj i uneti PIN kod bezbednosnog elementa. Nakon ovoga će se izvršiti automatizovano povezivanje fiskalnog uređaja i Sistema za upravljanje fiskalizacijom.
Dodatne informacije

Obračunska jedinica je 1KB.

Neograničen pristup internetu nakon potrošenih MB iz tarifnog paketa je dostupan na svim A1 eFiskal paketima po brzini od 2 Mbit/s u nacionalnom saobraćaju.

Prenos podataka u A1 eFiskal paketima dostupan u okviru mesečne pretplate važi u nacionalnom saobraćaju i ne uključuje usluge sa dodatom vrednošću, razgovore, SMS, MMS, roming i međunarodni saobraćaj.

Dodatna oprema za elektronske fiskalne uređaje će takođe, biti dostupna za rezervaciju.