Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako da aktiviram roming dodatak?

Roming dodatke možeš da aktiviraš i kada si inostranstvu i kada si u Srbiji, a aktivacija ti je dostupna, besplatno, u obe situacije i to na nekoliko načina.

Kada si u Srbiji:

Besplatna aktivacija je dostupna:

Kada si u romingu:

  • Besplatna aktivacija ti je dostupna pozivanjem kratkog koda na *123#.

Takođe, u romingu dodatak možeš da aktiviraš i na sledeće načine

Uz naplatu po standardnom roming cenovniku, aktivacija je dostupna još i

Preporučujemo ti da pre aktivacije dodatka proveriš gde možeš da koristiš dodatak. Imaj u vidu da ako dodatak aktiviraš između 22:30 i 00:00 časova po lokalnom vremenu u Srbiji, dodatak počinje da važi tek nakon 00:00 časova.

Stanje potrošnje u romingu možeš da proveravaš besplatno, pozivanjem kratkog koda na broja *123#.

Moj A1 aplikacija i provera stanja na taj način, u romingu mogu da se koriste, uz megabajte iz roming tarifnog dodatka, kao i Wi-Fi konekcije. Drugi načini provere stanja se naplaćuju u skladu sa cenovnikom za korišćenje usluge u romingu. Takođe, aktivacija dodataka iz rominga slanjem poruke i pozivom ka korisničkom servisu, naplaćuje se po standardnom roming cenovniku.

Ukoliko je tvoj broj deo paketa za poslovne korisnike, uputstvo za aktivaciju mžeš videti na ovom linku.