Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako da aktiviram roming dodatak?

Roming dodatke možeš da aktiviraš i kada si inostranstvu i kada si u Srbiji, a aktivacija ti je dostupna, besplatno, u obe situacije i to na nekoliko načina.

Kada si u Srbiji:

Besplatna aktivacija je dostupna:

Kada si u romingu:

  • Besplatna aktivacija ti je dostupna pozivanjem kratkog koda na *123#.

Takođe, u romingu dodatak možeš da aktiviraš i na sledeće načine

Uz naplatu po standardnom roming cenovniku, aktivacija je dostupna još i

Preporučujemo ti da pre aktivacije dodatka proveriš gde možeš da koristiš dodatak. Imaj u vidu da ako dodatak aktiviraš između 22:30 i 00:00 časova po lokalnom vremenu u Srbiji, dodatak počinje da važi tek nakon 00:00 časova.

Stanje potrošnje u romingu možeš da proveravaš besplatno, pozivanjem kratkog koda na broja *123#.

Moj A1 aplikacija i provera stanja na taj način, u romingu mogu da se koriste, uz megabajte iz roming tarifnog dodatka, kao i Wi-Fi konekcije. Drugi načini provere stanja se naplaćuju u skladu sa cenovnikom za korišćenje usluge u romingu. Takođe, aktivacija dodataka iz rominga slanjem poruke i pozivom ka korisničkom servisu, naplaćuje se po standardnom roming cenovniku.

Ukoliko je tvoj broj deo paketa za poslovne korisnike, uputstvo za aktivaciju mžeš videti na ovom linku.