Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Šta je dobro znati pred odlazak na put u inostranstvo?

Šta možeš da uradiš pre puta?

 • Ukoliko želiš da koristiš telefon u romingu, proveri sledeće stavke:
  • Pozovi korisnički servis ili nas poseti na prodajnom mestu da proveriš da li ti je na broju aktivna roming zabrana.
  • Aktiviraj roming dodatak jer će tako troškovi biti najmanji. Proveri koji dodaci važe na konkretnoj desitinaciji i šta obuhvataju, kao i način funkcionisanja dodataka.
  • Proveri kada tačno dodatak počinje da važi (datum i vreme), koliko dugo važi, šta se dešava nakon isteka dodatka i u skladu sa tim izaberi odgovarajući.
  • Isključi sve servise i aplikacije koje koriste internet u pozadini, a koje mogu da naprave neželjenu potrošnju. Ovo je primenljivo i na nacionalni saobraćaj, ali je izuzetno značajno za roming, jer posledica pozadinske potrošnje može da dovede da visokih računa. Saznaj više o ovoj temi ovde.
  • Idealno bi bilo da aktiviraš dodatak neposredno pre nego što napustiš zemlju.

   - Ako aktiviraš dodatke pre puta - aktivacija je dostupna putem Moj A1 aplikacije, slanjem SMS poruke, posetom A1 prodajnom mestu i pozivom ka Korisničkom servisu. Biznis korisnici aktivaciju dodatka mogu da izvrše putem Moj A1 Biz portala ili kontaktiranjem predstavnika prodaje.
   - Ako aktiviraš dodatke iz rominga - aktivacija je dostupna i pozivom ka kodu *123# što predstavlja jedini besplatan način aktivacije dodataka iz inostranstva.
 • Ukoliko ne želiš da koristiš roming, potrebno je:
  • Da nas kontaktiraš kako bi se uključila roming zabrana. Zabrana može biti aktivna samo za internet saobraćaj ili za kompletnu mobilnu uslugu. Zabrana saobraćaja kompletne mobilne usluge bi onemogućila nastajanje bilo kakve potrošnje, ali bi onemogućila i korišćenje mobilnog telefona, osim putem WiFi mreže.
  • Da isključiš samo internet saobraćaj u opcijama svog telefona.

Koliko dana pred put treba da uplatiš i aktiviraš usluge rominga?

 • Usluge rominga su dostupne odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako to nije drugačije dogovoreno ugovorom.
 • Preporuka je da se roming dodaci aktiviraju pred put, na dan odlaska, kako bi se izbegli troškovi aktivacije iz rominga, ali i kako bi se izbegli eventualni troškovi nastali pre aktivacije dodatka.
 • Posebno je potrebno obratiti pažnju ukoliko se putuje na destinaciju u drugoj časovnoj zoni jer se aktivacija dodataka računa po lokalnom vremenu u Srbiji.
 • Takođe je potrebno obratiti pažnju na aktivaciju dodataka u slučaju boravka u regionu Zapadnog Balkana.

Napomena: Važno je i da znaš da se vreme aktivacije i trajanje roming dodatka računa po lokalnom vremenu u Srbiji. Dodaci aktivirani nakon 22.30 biće aktivni od 00.01 sledećeg dana.

Razlika u ceni nacionalnog i roming saobraćaja

Tokom boravka u inostranstvu naplaćuju se sve usluge koje se naplaćuju i u nacionalnom saobraćaju. Postoji razlika u ceni tih usluga i to što u nacionalnom saobraćaju potrošnja većinom ulazi u tarifni paket, dok se u romingu sve naplaćuje, osim ukoliko u okviru tarife postoji određeni roming sadržaj (minute, MB).

Uslovi korišćenja se razlikuju za postpaid, prepaid i biznis korisnike. Pored toga, uslovi mogu da se razlikuju i od same tarife koju koristiš. Pred odlazak na put, proveri cene roming usluga na konkretnoj destinaciji - koliko košta poziv, poruka i internet saobraćaj i koja je obračunska jedinica (da li je cena po započetom minutu, za preuzet KB ili MB i sl). Cenovnik usluga pogledaj ovde.