Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Šta uraditi pred odlazak na put u inostranstvo?

Razlika u ceni nacionalnog i roming saobraćaja

 

 

 • Tokom boravka u inostranstvu naplaćuju se sve usluge koje se naplaćuju i u nacionalnom saobraćaju. Postoji razlika u ceni tih usluga i to što u nacionalnom saobraćaju potrošnja većinom ulazi u tarifni paket, dok se u romingu sve naplaćuje, osim ukoliko u okviru tarife postoji određeni roming sadržaj (minute, MB).
 • Uslovi korišćenja se razlikuju za postpaid, prepaid i biznis korisnike. Pored toga, uslovi mogu da se razlikuju i od same tarife koju koristiš. Pred odlazak na put, proveri cene roming usluga na konkretnoj destinaciji - koliko košta poziv, poruka i internet saobraćaj i koja je obračunska jedinica (da li je cena po započetom minutu, za preuzet KB ili MB i sl). Cenovnik usluga pogledaj ovde.

 

 

Šta sve treba da se uradi pre puta?

 

 

  • Ukoliko ne želiš da koristiš roming, potrebno je da nas kontaktiraš kako bi se uključila roming zabrana. Zabrana može biti aktivna samo za internet saobraćaj ili za kompletnu mobilnu uslugu. Zabrana saobraćaja kompletne mobilne usluge bi onemogućila nastajanje bilo kakve potrošnje, ali bi onemogućila i korišćenje mobilnog telefona, osim putem WiFi mreže.
  • Ukoliko želiš da koristiš telefon u romingu, preporučljivo je da aktiviraš roming dodatak jer će tako troškovi biti najmanji. Proveri koji dodaci važe na konkretnoj desitinaciji i šta obuhvataju, kao i način funkcionisanja dodataka - kada tačno dodatak počinje da važi, koliko dugo važi, šta se dešava nakon isteka dodatka i u skladu sa tim izaberi odgovarajući.

   -Ako aktiviraš dodatke pre puta - aktivacija je dostupna putem Moj A1 aplikacije, slanjem SMS poruke, posetom A1 prodajnom mestu i pozivom ka Korisničkom servisu. Biznis korisnici aktivaciju dodatka mogu da izvrše putem Moj A1 Biz portala ili kontaktiranjem predstavnika prodaje.
   -Ako aktiviraš dodatke iz rominga - aktivacija je dostupna i pozivom ka kodu *123# što predstavlja jedini besplatan način aktivacije dodataka iz inostranstva.

 

 • Preporučujemo ti da isključiš sve servise i aplikacije koje koriste internet u pozadini, a koje mogu da naprave neželjenu potrošnju (više u delu “šta sve treba isključiti”). Ovo je primenljivo i na nacionalni saobraćaj, ali je izuzetno značajno za roming, jer posledica pozadinske potrošnje može da dovede da visokih računa.

 

 

Koliko dana pred put treba uplatiti i aktivirati usluge rominga?

 

 

 • Usluge rominga su dostupne odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako to nije drugačije dogovoreno ugovorom.
 • Preporuka je da se roming dodaci aktiviraju pred put, na dan odlaska, kako bi se izbegli troškovi aktivacije iz rominga, ali i kako bi se izbegli eventualni troškovi nastali pre aktivacije dodatka.
 • Posebno je potrebno obratiti pažnju ukoliko se putuje na destinaciju u drugoj časovnoj zoni jer se aktivacija dodataka računa po lokalnom vremenu u Srbiji.
 • Takođe je potrebno obratiti pažnju na aktivaciju dodataka u slučaju boravka u Balkan zoni (više u delu “u kojim zemljama treba obratiti pažnju na operatore koje koristimo”)

 

 

Koje usluge treba isključiti?

 

 

 • Ukoliko želiš da se zaštitiš od neželjene internet potrošnje, potrebno je da na telefonu u podešavanjima deaktiviraš uslugu internet u romingu.
 • Preporučujemo da se isključe i ostale funkcionalnosti koje mogu dovesti do neželjene potrošnje:
  -Automatsko ažuriranje telefona
  -Automatsko ažuriranje aplikacija
  -Automatsko preuzimanje slika i snimaka (isključiti auto-download na Viber, WhatsApp, Facebook i sl.)
  -Automatska sinhronizacija sa Cloud servisima (Google photos, iCloud i sl.)
  -Video autoplay (na aplikacijama - You Tube, Facebook, Instagram…)
  -Rad aplikacija u pozadini (isključiti “Allow background data usage”)
  -Push notifikacije
  -iMessage za iPhone korisnike
 • Dodatne savete i uputstvo kako da optimizuješ potrošnju internet na mobilnom telefonu pogledaj ovde

 

 

Korisni saveti

 

 

 • Koristiti WiFi mrežu gde god je dostupna umesto mobilnih podataka.
 • Na destinacijama gde nema dostupnih roming dodataka, kao i u slučaju planiranja dužeg boravka u romingu, kupovina SIM/eSIM kartice lokalnog operatora.
 • Obrati pažnju o potrošnji u pograničnom području, naročito prilikom boravka na granicama ili u mestima uz granicu, jer se tu može desiti da tvoj telefon uhvati mrežu inostranog operatora i time nastane potrošnja pre ulaska u samu zemlju. Mrežni signali nisu teritorijalno ograničeni i prostiru se izvan granica zemlje, zbog čega se može desiti da se u inostranstvu uhvati signal operatora iz Srbije, ali i obratno, da se na teritoriji Srbije koristi signal inostranog operatora.
 • Uvek u potpunosti isključiti svaku aplikaciju nakon korišćenja. Izbegavaj da samo izađeš iz aplikacije, jer na taj način nastavlja da radi u pozadini iako nije prikazana na ekranu.
 • Voditi računa da servisi koji koriste internet, a čije je korišćenje započeto na WiFi mreži, nije ostalo aktivno i nakon izlaska iz WiFi dometa. Ovo važi i za chat aplikacije jer one koriste internet saobraćaj za slanje i primanje poruka.
 • Određene besplatne aplikacije mogu povećati neželjenu potrošnju interneta, jer one često sadrže više reklama. Isto važi i za sajtove kojima se pristupa, a gde mogu biti prikazane reklame koje se automatski učitavaju i prikazuju.

 

 

U kojim zemljama treba obratiti pažnju na operatore koje koristimo?

 

 

 • - Sve zemlje sveta podeljene su po zonama na osnovu kojih su definisane cene:
  Zona 1 - Evropa i Turska
  Zona 2 - Ostatak sveta i Rusija
  Zona 3 - Satelitske, avio i pomorske mreže
  Grčka
  Balkan zona - Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija
 • U Balkan zoni primenjena su RLAH pravila, odnosno roming kao kod kuće, gde se pozivi i poruke troše iz paketa za nacionalni saobraćaj, a nakon toga obračunavaju po posebnim cenama, dok za internet saobraćaj postoji definisani dostupan sadržaj u zavisnosti od tarifnog paketa.
 • U Balkan zoni, u slučaju boravka u pograničnom području sa zemljom koja ne pripada regionu Zapadnog Balkana, savetuje se ručni izbor preporučenog mobilnog operatora, kako ne bi došlo do neželjene roming potrošnje (npr, korisnik se nalazi u Bosni u kojoj RLAH važi, ali blizu granice sa Hrvatskom koja nije deo Balkan zone, zbog cega moze da nastane roming potrošnja ukoliko se uređaj poveže na mrežu Hrvatskog operatora)
 • Kako je pravilo da se uvek prvo troši sadržaj iz dodatka, a tek onda iz paketa, u slučaju da postoji aktiviran roming dodatak u toku boravka u Balkan zoni, saobraćaj će se prvo obračunavati iz dodatka, a tek nakon toga iz paketa. Zbog toga je važno naglasiti da se u slučaju putovanja u Grčku, Hrvatsku ili neku drugu zemlju koja nije deo Balkan zone, dodaci aktiviraju pred ulazak u tu zemlju, kako bi se izbeglo korišćenje dodatka u proputovanju kroz zemlje zapadnog Balkana, u kojima je na raspolaganju paket za nacionalni saobraćaj.

 

 

Na koji način kontrolisati potrošnju?

 

 

 • Kod rominga nije moguće u potpunosti ažurno pratiti potrošnju, jer se prikazuje tek nakon što inostrani operator, čija se mreža koristi, prosledi informaciju o ostvarenom saobraćaju. U zavisnosti od zemlje i operatora, ta informacija može da kasni i do 60 dana, zbog čega može da se desi da se potrošnja ostvarena u romingu prikaže tek na narednom računu. Zbog toga je važno da samostalno kontrolišeš svoju potrošnju.
 • Besplatnim pozivom ka kodu *123# se iz rominga može pratiti procena ostvarene potrošnje.
 • Praćenje potrošnje je moguće i putem Moj A1 aplikacije, ali ona zahteva korišćenje sadržaja iz dodatka ili naplatu van paketa, pa je preporučljivo koristiti je putem Wi-Fi mreže. Za biznis korisnike, provera potrošnje može se pratiti putem Moj A1 Biz portala.