Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kako da uključim prenos podataka u romingu?

Na Android uređajima: Uđi u Podešavanja > Odaberi Mreža i internet > Mobilne mreže > Uključi roming.

 

Na iPhone uređajima: Uđi u Settings > Odaberi Mobile Data > Mobile Data Options > Uključi Data Roaming.

 

*Napomena: U zavisnosti od modela telefona, moguće su određene razlike u postupku.