Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

“Nove tehnologije će doneti mnogo novih prilika i mogućnosti, ali ljudi su ti koji će od toga stvoriti dodatnu vrednost i učiniti da naše društvo i život budu još bolji”

Nenad Zeljković, Glavni direktor za tehniku, A1 Srbija

Nenad Zeljković je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer telekomunikacije. Magistarski rad je završio na istom fakultetu 2003. godine iz oblasti mobilnih radio sistema. EMBA studije je završio 2013. godine u okviru programa Cotrugli poslovne škole.

Nakon osnovnih studija, 1997. godine zapošljava se u kompaniji Telekom Srbija gde je prvenstveno radio na pozicijama planiranja i optimizacije radio mobilne mreže. Od 2008. do 2012. godine vodi sektor za planiranje i razvoj pristupne mreže, uključujući i fiksnu mrežu.

Kompaniji Vip mobile (sadašnji A1 Srbija) se pridružuje 2012. godine na poziciji direktora sektora za pristupnu i transportnu mrežu, sa zaduženjima u domenu planiranja i izgradnje mreže. Njegova odgovornost se u periodu od 2015. do 2017. godine proširuje i na Si.mobile kompaniju (sadašnji A1 Slovenija). U periodu nakon 2017. godine odgovoran je za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne i transportne Vip mobile mreže. Od novembra 2019. godine na poziciji je glavnog direktora za tehniku u A1 Srbija.