Close
Close modal
Close
SR
EN

“Nove tehnologije će doneti mnogo novih prilika i mogućnosti, ali ljudi su ti koji će od toga stvoriti dodatnu vrednost i učiniti da naše društvo i život budu još bolji”

Nenad Zeljković, Glavni direktor za tehniku, A1 Srbija i A1 Slovenija

Nenad Zeljković je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer telekomunikacije. Magistarski rad je završio na istom fakultetu 2003. godine iz oblasti mobilnih radio sistema. EMBA studije je završio 2013. godine u okviru programa Cotrugli poslovne škole.

Nakon osnovnih studija, 1997. godine zapošljava se u kompaniji Telekom Srbija gde je prvenstveno radio na pozicijama planiranja i optimizacije radio mobilne mreže. Od 2008. do 2012. godine vodi sektor za planiranje i razvoj pristupne mreže, uključujući i fiksnu mrežu.

Kompaniji Vip mobile (sadašnji A1 Srbija) se pridružuje 2012. godine na poziciji direktora sektora za pristupnu i transportnu mrežu, sa zaduženjima u domenu planiranja i izgradnje mreže. Njegova odgovornost se u periodu od 2015. do 2017. godine proširuje i na Si.mobile kompaniju (sadašnji A1 Slovenija). U periodu nakon 2017. godine odgovoran je za planiranje, izgradnju i održavanje pristupne i transportne Vip mobile mreže. Od novembra 2019. godine na poziciji je glavnog direktora za tehniku u A1 Srbija i A1 Slovenija.