Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kako izgleda prenos broja drugog operatora u A1 mrežu i da li mogu da zadržim stari broj?

Prenos broja u A1 mrežu je veoma jednostavan, brz i besplatan.

 

 

Potrebno je da broj bude aktivan, jer ako je broj ugašen, ne postoji mogućnost njegovog prenosa u A1. Neophodno je i da si bar tri meseca korisnik trenutnog operatora.

 

 

Prilikom prenosa broja, zadržavaš potpuno isti broj kao i kod trenutnog operatora. Na primer, ako je to bio broj 063/1234567, taj isti broj će ti ostati i u A1 mreži bez promene pozivnog broja.

 

 

Ukoliko si kod trenutnog operatora:


  • prepaid korisnik, prelaskom u A1, prestaju da važe obaveze prema mreži iz koje dolaziš. Obavezno proveri da li su izmirena tvoja dugovanja ukoliko je korišćena usluga SOS kredit kod trenutnog operatora.
  • postpaid korisnik, potrebno je da je tvoja ugovorna obaveza istekla i da su svi računi prema trenutnom operatoru izmireni. Ukoliko ne platiš račun trenutnog operatora do poslednjeg roka za plaćanje računa, odlazni saobraćaj na tvom broju biće suspendovan, iako prelaziš u A1 mrežu. U slučaju da u roku od 30 dana od dana dospeća računa trenutnog operatora ne regulišeš obaveze, broj će biti ugašen.

 

 

Šta treba da uradim za prenos broj u A1?

 

 

Bilo da si postpaid ili prepaid korisnik, za prenos broja u A1 mrežu, potrebno je da podneseš zahtev


  • online uz prethodnu registraciju na A1 veb-sajtu ili
  • A1 centru ili prodajnom mestu

 

Pripremi ličnu kartu, a ako si prepaid neregistrovan korisnik, potrebno je da znaš i PUK1 kod.

 

 

Nema potrebe samostalno da podnosiš zahtev za raskid ugovora kod trenutnog operatora, jer zahtev za prenos broja ujedno predstavlja i zahtev za raskid pretplatničkog ugovora, koji će A1 u tvoje ime poslati tvom trenutnom operatoru.

 

 

Kada mogu da koristim usluge?

Ukoliko prenos broja u A1 mrežu obavljaš:


  • online, usluge na novoj kartici biće moguće tek nakon završetka kompletnog procesa prenosa broja.
  • u A1 centru, dobićeš A1 SIM karticu koju, ukoliko želiš, možeš da koristiš odmah i pre nego što se izvrši prenos tvog broja. U tom periodu na kartici će biti aktivan privremeni broj na kojem će biti omogućen celokupan saobraćaj tokom trajanja procedure prenosa broja. Za postpaid korisnike za ovaj period biće izdat i račun proporcionalan broju dana korišćenja privremenog broja. Račun će biti obračunat na cenu bez pogodnosti, jer ćeš ih dobiti tek nakon potpisivanja ugovorne obaveze. Takođe, postoji mogućnost da kartica bude neaktivna do trenutka prenosa broja i u tom slučaju se saobraćaj na privremenom broju neće tarifirati.