Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Kako izgleda prenos broja drugog operatora u A1 mrežu i da li mogu da zadržim stari broj?

Prenos broja u A1 mrežu je veoma jednostavan, brz i besplatan.

 

 

Potrebno je da broj bude aktivan, jer ako je broj ugašen, ne postoji mogućnost njegovog prenosa u A1. Neophodno je i da si bar tri meseca korisnik trenutnog operatora.

 

 

Prilikom prenosa broja, zadržavaš potpuno isti broj kao i kod trenutnog operatora. Na primer, ako je to bio broj 063/1234567, taj isti broj će ti ostati i u A1 mreži bez promene pozivnog broja.

 

 

Ukoliko si kod trenutnog operatora:


 • prepaid korisnik, prelaskom u A1, prestaju da važe obaveze prema mreži iz koje dolaziš. Obavezno proveri da li su izmirena tvoja dugovanja ukoliko je korišćena usluga SOS kredit kod trenutnog operatora.
 • postpaid korisnik, potrebno je da je tvoja ugovorna obaveza istekla i da su svi računi prema trenutnom operatoru izmireni. Ukoliko ne platiš račun trenutnog operatora do poslednjeg roka za plaćanje računa, odlazni saobraćaj na tvom broju biće suspendovan, iako prelaziš u A1 mrežu. U slučaju da u roku od 30 dana od dana dospeća računa trenutnog operatora ne regulišeš obaveze, broj će biti ugašen.

 

 

Šta treba da uradim za prenos broj u A1?

 

 

Bilo da si postpaid ili prepaid korisnik, za prenos broja u A1 mrežu, potrebno je da podneseš zahtev


 • online uz prethodnu registraciju na A1 veb-sajtu ili
 • A1 centru ili prodajnom mestu

 

Pripremi ličnu kartu, a ako si prepaid neregistrovan korisnik, potrebno je da znaš i PUK1 kod.

 

 

Nema potrebe samostalno da podnosiš zahtev za raskid ugovora kod trenutnog operatora, jer zahtev za prenos broja ujedno predstavlja i zahtev za raskid pretplatničkog ugovora, koji će A1 u tvoje ime poslati tvom trenutnom operatoru.

 

 

Kada mogu da koristim usluge?

Ukoliko prenos broja u A1 mrežu obavljaš:


 • online, usluge na novoj kartici biće moguće tek nakon završetka kompletnog procesa prenosa broja.
 • u A1 centru, dobićeš A1 SIM karticu koju, ukoliko želiš, možeš da koristiš odmah i pre nego što se izvrši prenos tvog broja. U tom periodu na kartici će biti aktivan privremeni broj na kojem će biti omogućen celokupan saobraćaj tokom trajanja procedure prenosa broja. Za postpaid korisnike za ovaj period biće izdat i račun proporcionalan broju dana korišćenja privremenog broja. Račun će biti obračunat na cenu bez pogodnosti, jer ćeš ih dobiti tek nakon potpisivanja ugovorne obaveze. Takođe, postoji mogućnost da kartica bude neaktivna do trenutka prenosa broja i u tom slučaju se saobraćaj na privremenom broju neće tarifirati.

 

 

Kada počinje obrada zahteva?

Obrada zahteva počinje od trenutka potpisivanja zahteva

 • koji ti dostaljamo kurirskom službom, ukoliko prenos broja obavljaš online ili
 • u A1 centru i prodajnom mestu.

Ako zahtev podneseš:

 • radnim danom do 14 časova, obrada zahteva počinje istog dana.
 • radnim danom posle 14 časova, obrada zahtev će početi sutradan.
 • tokom vikenda ili petkom posle 14 časova, obrada zahteva će početi u ponedeljak.

 

Koliko traje prenos broja?


 • Dva radna dana su potrebna za proveru da li su svi uslovi za prenos broja ispunjeni i, ako su svi uslovi ispunjeni, još dva radna dana traje tehnički prenos broja. Dakle, potrebna su 4 radna dana da se izvrši prenos broja.
 • Informaciju o tome kada će doći do tehničkog prenosa dobićeš kao SMS poruku od trenutnog operatora, zato je neophodno da kartica na mreži trenutnog operatora bude aktivna i u telefonu. Prenos se vrši u toku noći i o prenosu ćeš biti obavešten dan uoči prenosa, ukoliko su sve provere uspešno prošle.

 

 

Šta radim kada dobijem SMS o tehničkom prenosu?


 • Online - Nakon što dobiješ SMS o tehničkom prenosu, tvoja kartica postaje aktivna i omogućene sve usluge na broju. Možeš da očekuješ finalni ugovor koji će ti dostaviti kurirska služba u narednih nekoliko dana. Sve pogodnosti koje izabereš prilikom online kupovine će ti biti aktivne od prvog dana novog obračunskog perioda.
 • Kada dobiješ SMS o tehničkom prenosu, potrebno je da što pre posetiš A1 prodajno mesto zbog potpisivanja ugovorne obaveze. Tada možeš da izabeš promociju, telefon i dodatnu opremu na rate ili druge pogodnosti.

 

Šta je tehnički presnos?

 

Tehnički prenos znači i prestanak funkcionisanja kartice koja se nalazi na mreži trenutnog operatera. Nakon tehničkog prenosa postaje aktivna privremena kartica i tvoj broj telefona postaje vezan za taj fizički SIM. Na njoj će biti aktivna tarifa koju si izabrao prilikom podnošenja zahteva za prenos broja, ali bez dodatnih pogodnosti koje se dobijaju prilikom potpisivanja ugovorne obaveze, kao što su popusti na mesečnu pretplatu, promocije sa dodatnim sadržajem i slično. Karticu možeš prebaciti u telefonski aparat i početi sa korišćenjem.