Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako da proverim kakav je signal A1 mreže na određenoj lokaciji i od čega zavisi jačina signala?

Jačina signala, pre svega, zavisi od toga koliko je uređaj udaljen od antene bazne stanice.

 

Takođe, na signal mogu uticati:


  • performanse uređaja
  • položaj uređaja, jer signal može da varira zbog položaja antene na primer kada držite telefon u ruci ili se on nalazi na stolu,
  • fizičke odlike prostora kao što su teren, zgrade u okolini, drveće,
  • visina na kojoj se nalaziš,
  • vremenski uslovi, kao i
  • da li se nalaziš u otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

 

Kvalitet signala A1 mreže na određenoj lokaciji, možeš proveriti u svakom trenutku putem interaktivne mape pokrivenosti .