Close
Close modal
Close

Kada mi je omogućen roming na telefonskoj ili internet kartici?

Ako si prepaid privatni korisnik, roming ti je omogućen odmah bez potpisanja ugovora ili unosa posebnih kodova.

 

Ako si postpaid privatni korisnik, usluge rominga su dostupne odmah po aktivaciji broja. Razgovori, poruke i internet saobraćaj ostvareni u inostranstvu će biti tarifirani u skladu sa važećim roming cenovnikom.

 

Ukoliko prelaziš u A1 mrežu i kod prethodnog operatera si bio postpaid korisnik, roming će ti biti automatski aktiviran. U svakom trenutku možeš da deaktiviraš uslugu rominga

  • putem Moj A1 servisa ili
  • pozivanjem Korisničkog servisa na 060 1234.

 

Ako si korisnik Sigurica tarife, roming ti je odmah aktiviran.

 

Ako si poslovni korisnik, usluga rominga ti je aktivirana odmah nakon pridruživanja A1 mreži. Ovlašćeno lice kompanije može da odabere za svaki broj na ugovoru da li mu je omogućen roming ili ne.