Close
Close modal
Close
SR
EN

Kada mi je omogućena upotreba rominga?

Kao našem prepaid/postpaid korisniku, roming ti je omogućen odmah po aktivaciji kartice. Razgovori, poruke i internet saobraćaj ostvareni u inostranstvu će biti tarifirani u skladu sa važećim roming cenovnikom. Pored toga, tarifne dodatke možeš da aktiviraš prema potrebi.

Takođe, kada prelaziš u A1 mrežu, kao postpaid korisnik, roming će ti biti automatski aktiviran. U svakom trenutku možeš da deaktiviraš uslugu rominga kao vlasnik registrovani vlasnik prepaid kartice ili potpisnik postpaid ugovora

Ako si korisnik Sigurica tarife, roming ti je odmah aktiviran.

Ako si poslovni korisnik, usluga rominga ti je aktivirana odmah nakon pridruživanja A1 mreži. Ovlašćeno lice firme može da odabere za svaki broj na ugovoru, da li mu je omogućen roming ili ne.