Close
Close modal
Close
SR
EN
RU

Kada mogu najranije da obnovim A1 postpaid ugovor?

Ukoliko si korisnik NEO, NEO NEO, 65+, Sigurica, Klasik tarifa i Intarife, ugovor možeš da obnoviš najranije tri meseca pre isteka aktuelne ugovorne obaveze bez naknade, odnosno šest meseci pre isteka ugovorne obaveze uz plaćanje naknade za prevremenu obnovu.

 

Obnova ugovora za korisnike Kućni Net tarifa omogućena je dva meseca pre isteka aktuelne ugovorne obaveze.

 

Ako si poslovni korisnik, ugovor možeš da obnoviš najranije šest meseci pre isteka aktuelne ugovorne obaveze.