Close
Close modal
Close
SR
EN

Šta uraditi pred odlazak na put u inostranstvo?

Razlika u ceni nacionalnog i roming saobraćaja

 

• Tokom boravka u inostranstvu naplaćuju se sve usluge koje se naplaćuju i u nacionalnom saobraćaju – odlazni i dolazni pozivi, SMS i internet. Postoji razlika u ceni tih usluga i to što u nacionalnom saobraćaju potrošnja većinom ulazi u tarifni paket, dok se u romingu sve naplaćuje, osim ukoliko u okviru tarife postoji određeni roming sadržaj (minuti, MB).

• Uslovi korišćenja mogu da se razlikuju od same tarife koju koristite. Pred odlazak na put, proverite cene roming usluga na konkretnoj destinaciji - koliko košta poziv, poruka i internet saobraćaj i koja je obračunska jedinica (da li je cena po započetom minutu, za preuzet KB ili MB i sl). Cenovnik roming usluga pogledajte ovde.

 

Šta sve treba da se uradi pre puta?

 

Ukoliko želite da koristite telefon u romingu, preporučljivo je da aktivirate roming dodatak, jer će tako troškovi biti najmanji. Proverite koji dodaci važe na konkretnoj destinaciji i koji sadržaj obuhvataju (minute za pozive ili MB za internet), kao i način funkcionisanja dodataka - kada tačno dodatak počinje da važi, koliko dugo važi, šta se dešava nakon isteka dodatka i u skladu sa tim izaberite odgovarajući.

 

• Aktivaciju dodataka može izvršiti ovlašćeno lice kompanije na jedan od sledećih načina:

 

Check mark Putem Moj A1 Biz portala
Check mark Slanjem e-maila na poslovni.korisnici@a1.rs
Check mark Pozivom posrednika prodaje
Check mark Pozivom Korisničkog servisa na +381(0)601230
Check mark Posetom najbližem A1 centru

 

•Preporučujemo da isključite sve servise i aplikacije koje koriste internet u pozadini, a koje mogu da naprave neželjenu potrošnju. Ovo je primenljivo i na nacionalni saobraćaj, ali je izuzetno značajno za roming, jer posledica pozadinske potrošnje može da dovede do visokih računa.

 

 

Ukoliko ne želite da koristite roming, potrebno je da nas kontaktirate kako bi se uključila roming zabrana. Zabrana može biti aktivna samo za internet saobraćaj ili za kompletnu mobilnu uslugu. Zabrana saobraćaja kompletne mobilne usluge bi onemogućila nastajanje bilo kakve potrošnje, ali bi onemogućila i korišćenje mobilnog telefona, osim putem WiFi mreže.

 

Koliko dana pred put treba uplatiti i aktivirati usluge rominga?

 

• Usluge rominga su dostupne odmah nakon zaključenja pretplatničkog ugovora, osim ako to nije drugačije definisano pretplatničkim ugovorom.

• Preporuka je da se roming dodaci aktiviraju pred put, na dan odlaska, kako bi se izbegli troškovi aktivacije iz rominga, ali i kako bi se izbegli eventualni troškovi nastali pre aktivacije dodatka.

• Potrebno je posebno obratiti pažnju ukoliko se putuje na destinaciju u drugoj vremenskoj zoni jer se aktivacija dodataka računa po lokalnom vremenu u Srbiji.