Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Da li mogu da koristim postojeći internet paket, a da od vas nabavim druge komponente za e fiskalizaciju?

Da. Uređaj možete povezati na internet bilo kog operatora putem WiFi konekcije. 


Da li će količina interneta u paketu biti dovoljna da pokrije sve moje mesečne transakcije (prenos podataka)?


Paket je kreiran tako da u potpunosti zadovolji mesečne potrebe potrošnje interneta. Kako bi se usluga odvijala nesmetano, omogućili smo da i nakon potrošnje predodređene količine gigabajta i dalje imate internet, jedina razlika je neznatno manja brzina protoka.