Close
Close modal
Close
SR
EN

Šta je potrebno za fiskalizaciju?

Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave.Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska


Check mark ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa
Check mark LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa
Check mark BE – bezbedonosni element

Šta je ESIR?


ESIR je sastavni element elektronskog fiskalnog uređaja čija je uloga da formira račun, da ga šalje određenom tipu procesora fiskalnog računa(PFR) na fiskalizaciju i koji na osnovu dobijenih podataka od PFR štampa račun.


Šta je LPFR?


LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa. Njegova uloga je da podatke koje dobije od ESIR obradi,potpiše,kriptuje i pošalje Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Njegova osnovna uloga je da vam omogući izdavanje fiskalnih računa i kada nemate internet konekciju. Možemo slobodno reći da je ovaj element srce celog fiskalnog uređaja.