Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Da li je uređaj koji je povezan sa mojim telefonom preko pristupne tačke (Hotspot) takođe zaštićen?

Ukoliko je A1 Net Protect aktiviran na tvom mobilnom telefonu, zaštićeni su i svi uređaji povezani sa njim.
Na primer: A1 Net Protect je aktiviran na tvom telefonu. Mobilni telefon prijatelja koji koristi Internet preko pristupne tačke (Hotspot) tvog mobilnog telefona zaštićen je podjednako kao i tvoj mobilni telefon.