Close
Close modal
Close

Šta je Kreditni biro?

Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama fizičkih i pravnih lica i o njihovoj urednosti u izmirivanju obaveza prema bankama, davaocima lizinga i drugim finansijskim institucijama.

Sve banke, lizing kompanije, državni fondovi i agencije koje se bave kreditiranjem dostavljaju podatke Kreditnom birou i odgovorni za njihovu tačnost i ažurnost.

Lični izveštaj iz Kreditnog biroa sadrži podatke o tvojim obavezama koje su dostavile finansijske institucije u sistem Kreditnog biroa.

Tu su sve tvoje tekuće obaveze zbog kredita, kreditne kartice i o preuzetim obavezama aktiviranih žiranata, kao i potencijalne obaveze (podaci žirantima po kreditima drugih građana i o odobrenim pozajmicama po tekućem računu građana), ali i sva kašnjenja i utuženja u izmirivanju tekućih obaveza.

Neophodan korak u zasnivanju ugovorne obaveze sa A1 je provera u Kreditnom birou.