Close
Close modal
Close
Shopping cart
Započni kupovinu

Kako da platim A1 račun putem trajnog naloga?

 

 

Plaćanjem A1 postpaid računa putem trajnog naloga u banci:


Check mark ne plaćaš proviziju.
Check mark ne gubiš vreme u čekanju u redovima za plaćanje.
Check mark nema rizika od netačnog ili kasnog plaćanja računa, jer tvoja banka preuzima odgovornost za uredno plaćanje.
Check mark izbegavaš mogućnost suspenzije saobraćaja usled eventualnog kašnjenja u plaćanju.

 

 

Tvoja banka brine da tvoj A1 postpaid račun bude plaćen na vreme, automatskim prebacivanjem raspoloživih sredstava sa tvog tekućeg računa na račun operatora A1, u skladu sa rokom za plaćanje. Potrebno je samo da obezbediš raspoloživa sredstva u visini A1 mesečnog računa na svom tekućem računu, a od banke ćeš dobiti potvrdu o izvršenoj uplati.

Prijava za trajni nalog je veoma jednostavna - potrebno je samo da:

  • podneseš zahtev za trajni nalog u banci u kojoj imaš otvoren tekući račun
  • da imaš plaćen barem jedan A1 račun, koji je potrebno da poneseš prilikom odlaska u banku.

Trajni nalog u svojoj banci možeš da aktiviraš i za više A1 računa različitih korinsnika.

 

 

Ova usluga je omogućena u sledećim bankama:


Check mark Banca Intesa
Check mark Raiffeisen Bank
Check mark Addiko Bank
Check mark Komercijalna banka
Check mark Erste banka
Check mark EFG Eurobank
Check mark Poštanska štedionica
Check mark OTP banka
Check mark AIK banka