Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Kako da proverim kredit za A1 prepaid broj?

Ako si telefonski prepaid korisnik, stanje kredita proveravaš:


    • najjednostavnije putem Moj A1 aplikacije
Apple Store
Google Play
Huawei
  • pozivanjem kratkog koda *123#. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.

 

 

Ako si prepaid internet korisnik, stanje kredita proveravaš:


    • najjednostavnije putem Moj A1 aplikacije
Apple Store
Google Play
Huawei
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200, ukoliko karticu koristiš u mobilnom telefonu. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1230, ukoliko koristiš aplikaciju za upravljanje internet vezom.

 

 

Ako si prepaid VPN ili BizDopuna korisnik, stanje proveravaš:


  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200 ili
  • pozivom kratkog koda *123#.