Close
Close modal
Close
SR
EN

Kako da proverim kredit za A1 prepaid broj?

Ako si telefonski prepaid korisnik, stanje kredita proveravaš:


    • najjednostavnije putem Moj A1 aplikacije
Apple Store
Google Play
Huawei
  • pozivanjem kratkog koda *123#. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.

 

 

Ako si prepaid internet korisnik, stanje kredita proveravaš:


    • najjednostavnije putem Moj A1 aplikacije
Apple Store
Google Play
Huawei
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200, ukoliko karticu koristiš u mobilnom telefonu. U prvom redu poruke videćeš trenutno stanje kredita u dinarima. Da saznaš više o trenutnom stanju, pošalji 1 u odgovoru na prikazanu poruku.
  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1230, ukoliko koristiš aplikaciju za upravljanje internet vezom.

 

 

Ako si prepaid VPN ili BizDopuna korisnik, stanje proveravaš:


  • slanjem besplatne poruke sa tekstom ? na 1200 ili
  • pozivom kratkog koda *123#.