Close
Close modal
Close
SR
EN

Ne radi mi KućniNet, šta da radim?

 • Proveri preostali sadržaj interneta
  Kada potrošiš celokupan sadržaj tarifnog paketa, dalji surf ti je moguć po brzini od 2 Mbit/s do preseka stanja. Preostalo stanje GB možeš proveriti na Moj A1 aplikaciji ili putem korisničkog servisa.
 • Proveri servisnu adresu i fizičku poziciju rutera
  Važno je da se KućniNet koristi na adresi koja je napomenuta u ugovornoj obavezi jer se upravo za tu lokaciju garantuje brzina protoka. Ukoliko je u međuvremenu promenjena adresa prebivališta ili ti je usluga prosto potrebna na drugoj lokaciji, potrebno je da nas kontaktiraš radi promene servisne adrese.
 • Restartuj ruter i proveri SIM karticu 
  Ukoliko lampica za mrežu na ruteru svetli u crvenoj boji, potrebno je proveriti da li je SIM kartica ispravno ubačena u ruter (izvaditi karticu i vratiti je u ruter).
 • Zaključaj ruter na 4G mrežu
  Ukoliko još uvek ima nepotrošenog sadržaja iz paketa i KućniNet se koristi na servisnoj adresi, a protok ne zadovoljava garantovane vrednosti, potrebno je proveriti da li je ruter zaključan na 4G mrežu.

U zavisnosti od modela rutera, pogledaj uputstvo za zaključavanje na 4G mrežu, kao i promenu naziva i lozinke za pristup WiFi mreži:

 

ZTE 283+ LTE

 

uputstvo-slika

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.0.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Na početnoj strani, pre zaključavanja na 4G mrežu, potrebno je kliknuti na dugme „Diskonektuj se"

uputstvo-slika

 

Odaberi karticu „Podešavanja“, a nakon toga u meniju sa leve strane, „Podešavanja mreže“, pa „Izbor mreže“.

uputstvo-slika

 

U padajućem meniju potrebno je promeniti odabir sa „Automatski“ na „4G samo“, i kliknuti na dugme „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Posle izvršene promene, odaberi karticu „Početna“ pa dugme „Konektuj se“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu imena mreže, odaberi karticu „Informacije“, a zatim klikni na linkovani tekst „Promeni“ pored trenutnog imena mreže.

uputstvo-slika

 

Promena lozinke za pristup WiFi mreži obavlja se klikom na karticu „Podešavanja“, zatim u meniju sa desne strane biraju se „WiFi Podešavanja “, pa „Osnovna podešavanja “.

uputstvo-slika

 

 

Alcatel HH41V
uputstvo-slika

 

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.1.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke za prijavu koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Nakon unošenja lozinke, klikom na dugme „Prijava“ pojavljuje se prozor za promenu podrazumevane administrator lozinke i ovaj korak je moguće preskočiti odabirom tastera „Otkaži“.

uputstvo-slika

 

Za zaključavanje rutera na 4G mrežu na početnoj strani izaberi karticu „Podešavanja“.

uputstvo-slika

 

U meniju sa desne strane odaberi karticu „Podešavanja mreže“, a zatim „Režim mreže“ kroz padajući meni i prebaci sa „Automatski“ na „Samo 4G “, zatim klikni na dugme „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu imena mreže (SSID) i WiFi lozinke, potrebno je na početnoj strani odabrati karticu „Podešavanja “, a nakon toga u meniju sa desne strane karticu „WiFi mreža” pa karticu „Osnovno”. Nakon unesenih promena, potrebno je kliknuti na „Primeni”.

uputstvo-slika

 

 

ZTE MF283V / ZTE MF283U / ZTE MF293N

 

uputstvo-slika
ZTE MF283V/ZTE MF 283U
uputstvo-slika
ZTE MF 293N

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.0.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Na početnoj strani, u okviru polja „2. Moj ruter“ potrebno je switch dugme sa „ON“ prebaciti na „OFF“. Time je ruter diskonektovan sa mreže.
Nakon toga, klikni na dugme „Podešavanja“ u sklopu polja „LTE“.

uputstvo-slika

 

Kada se otvori prozor „Podešavanja mreže“, odaberi karticu „Izbor mreže“.

uputstvo-slika

 

U padajućem meniju sa opcije „Automatski“ prebaci na opciju „LTE samo“, a nakon toga klikni na „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Na kraju je potrebno vratiti se na početnu stranu i switch dugme za konekciju ponovo prebaciti na „ON“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu naziva mreže (SSID) i WiFi pristupne lozinke na početnoj strani potrebno je kliknuti na „Podešavanja“ u sklopu polja „WiFi“.

uputstvo-slika

 

Klikom na WiFi podešavanja, otvara se sledeća stranica, gde se unose sve željene promene. Nakon unošenja izmena, potrebno je kliknuti na „Primeni“ kako bi iste ostale sačuvane.

uputstvo-slika