Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger!

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger
Close
Close modal
Close
SR
EN
Close modal

Visiting Serbia?
For short stays we recommend

Hello Stranger

A1 prepaid internet

Quit
View more
Hello Stranger

Ne radi mi KućniNet, šta da radim?

 • Proveri preostali sadržaj interneta
  Kada potrošiš celokupan sadržaj tarifnog paketa, dalji surf ti je moguć po brzini od 2 Mbit/s do preseka stanja. Preostalo stanje GB možeš proveriti na Moj A1 aplikaciji ili putem korisničkog servisa.
 • Proveri servisnu adresu i fizičku poziciju rutera
  Važno je da se KućniNet koristi na adresi koja je napomenuta u ugovornoj obavezi jer se upravo za tu lokaciju garantuje brzina protoka. Ukoliko je u međuvremenu promenjena adresa prebivališta ili ti je usluga prosto potrebna na drugoj lokaciji, potrebno je da nas kontaktiraš radi promene servisne adrese.
 • Restartuj ruter i proveri SIM karticu 
  Ukoliko lampica za mrežu na ruteru svetli u crvenoj boji, potrebno je proveriti da li je SIM kartica ispravno ubačena u ruter (izvaditi karticu i vratiti je u ruter).
 • Zaključaj ruter na 4G mrežu
  Ukoliko još uvek ima nepotrošenog sadržaja iz paketa i KućniNet se koristi na servisnoj adresi, a protok ne zadovoljava garantovane vrednosti, potrebno je proveriti da li je ruter zaključan na 4G mrežu.

U zavisnosti od modela rutera, pogledaj uputstvo za zaključavanje na 4G mrežu, kao i promenu naziva i lozinke za pristup WiFi mreži:

 

ZTE 283+ LTE

 

uputstvo-slika

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.0.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Na početnoj strani, pre zaključavanja na 4G mrežu, potrebno je kliknuti na dugme „Diskonektuj se"

uputstvo-slika

 

Odaberi karticu „Podešavanja“, a nakon toga u meniju sa leve strane, „Podešavanja mreže“, pa „Izbor mreže“.

uputstvo-slika

 

U padajućem meniju potrebno je promeniti odabir sa „Automatski“ na „4G samo“, i kliknuti na dugme „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Posle izvršene promene, odaberi karticu „Početna“ pa dugme „Konektuj se“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu imena mreže, odaberi karticu „Informacije“, a zatim klikni na linkovani tekst „Promeni“ pored trenutnog imena mreže.

uputstvo-slika

 

Promena lozinke za pristup WiFi mreži obavlja se klikom na karticu „Podešavanja“, zatim u meniju sa desne strane biraju se „WiFi Podešavanja “, pa „Osnovna podešavanja “.

uputstvo-slika

 

 

Alcatel HH41V
uputstvo-slika

 

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.1.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke za prijavu koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Nakon unošenja lozinke, klikom na dugme „Prijava“ pojavljuje se prozor za promenu podrazumevane administrator lozinke i ovaj korak je moguće preskočiti odabirom tastera „Otkaži“.

uputstvo-slika

 

Za zaključavanje rutera na 4G mrežu na početnoj strani izaberi karticu „Podešavanja“.

uputstvo-slika

 

U meniju sa desne strane odaberi karticu „Podešavanja mreže“, a zatim „Režim mreže“ kroz padajući meni i prebaci sa „Automatski“ na „Samo 4G “, zatim klikni na dugme „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu imena mreže (SSID) i WiFi lozinke, potrebno je na početnoj strani odabrati karticu „Podešavanja “, a nakon toga u meniju sa desne strane karticu „WiFi mreža” pa karticu „Osnovno”. Nakon unesenih promena, potrebno je kliknuti na „Primeni”.

uputstvo-slika

 

 

ZTE MF283V / ZTE MF283U / ZTE MF293N

 

uputstvo-slika
ZTE MF283V/ZTE MF 283U
uputstvo-slika
ZTE MF 293N

Zaključavanje rutera na 4G mrežu

Podešavanjima rutera se pristupa preko pretraživača unosom http://192.168.0.1
Pojaviće se mesto za unos lozinke koja je fabrički setovana na „admin“.

uputstvo-slika

 

Na početnoj strani, u okviru polja „2. Moj ruter“ potrebno je switch dugme sa „ON“ prebaciti na „OFF“. Time je ruter diskonektovan sa mreže.
Nakon toga, klikni na dugme „Podešavanja“ u sklopu polja „LTE“.

uputstvo-slika

 

Kada se otvori prozor „Podešavanja mreže“, odaberi karticu „Izbor mreže“.

uputstvo-slika

 

U padajućem meniju sa opcije „Automatski“ prebaci na opciju „LTE samo“, a nakon toga klikni na „Primeni“.

uputstvo-slika

 

Na kraju je potrebno vratiti se na početnu stranu i switch dugme za konekciju ponovo prebaciti na „ON“.

uputstvo-slika

 

Promena naziva i pristupne lozinke WiFi mreže

Za promenu naziva mreže (SSID) i WiFi pristupne lozinke na početnoj strani potrebno je kliknuti na „Podešavanja“ u sklopu polja „WiFi“.

uputstvo-slika

 

Klikom na WiFi podešavanja, otvara se sledeća stranica, gde se unose sve željene promene. Nakon unošenja izmena, potrebno je kliknuti na „Primeni“ kako bi iste ostale sačuvane.

uputstvo-slika